Backer Switch gir skreddersydde oppvarmingsløsninger

bildet viser en mann med caps som jobber med en installasjon

Et nytt tilbud fra Norske Backer AS skal gjøre det enklere for industribedrifter å bytte ut fossil oppvarming med strøm. Med Backer Switch får kundene skreddersydde løsningsforslag fra verdensledende kompetansemiljø.  – Vi i Norske Backer AS ønsker å bistå næringslivet med overgangen fra oppvarmingsløsninger med fossile energikilder til løsninger som er basert på strøm. Backer […]

Industrien velger grønne oppvarmingsløsninger

bildet viser en mann som jobber med å koble ledninger

Norske produksjonsbedrifter blir stadig flinkere til å tenke grønn omstilling og bærekraft. Nylig leverte Norske Backer AS et enormt anlegg som skal brukes til å tørke masse hos en større treforedlingsbedrift på Sørlandet. Salgs- og markedsføringssjef Stian Gundersen forteller om stor interesse fra både inn- og utland for de bransjeledende oppvarmingsløsningene til Norske Backer AS. […]

Bærekraftig utvikling

Vi i Norske Backer er opptatt av å ta vare på samfunnet og miljøet rundt oss. Vi har derfor satt et ekstra søkelys på bærekraftig utvikling, og har mange spennende planer fremover for å ta vårt ansvar for en grønnere og bedre fremtid. I sammenheng med dette har vi utviklet en egen femårig bærekraftsplan for […]

Backer Switch

Vi lanserer tjenesten Backer Switch for deg som bruker fossil oppvarmingskilde, og ser på muligheten for å gå over til fornybar energi! Med denne tjenesten ønsker vi å hjelpe deg med overgangen fra fossil oppvarmingskilde, til å bruke mer fornybar energi. Erfaringsmessig ser vi at mange synes dette er en vanskelig og kronglete prosess, og […]

Atle

Name + age + where you come from:

 • Atle
 • 60 years
 • I come from Grinder.

How long have you worked at Norske Backer:

 • Two years now on December 1st.

What position do you have and what do you do at work:

 • Now I am the group leader for cutting, i.e. the group that involves water cutting, milling, drilling and turning.
 • I am mostly work in production, as well as buying tools and helping to distribute the work. I have just recently become a group leader, from September 1st, so I am at the very beginning of it now. So there will be some production and some facilitation for the others in the department.

What do you like about the job – do you enjoy it?

 • With the job, there is a lot of variation.
 • I feel great, am super happy to be here at Norske Backer, it is a good environment and nice colleagues.

How did you find and get a job here?

 • It was a bit random. I previously worked with Arild and was occasionally visiting to say hello when I worked at Stantek. When Levi came along, two or three weeks passed, then he called me, but I couldn’t pick up the phone. Instead, he sent me a message and asked if I was interested in working here. This was a Thursday, and I visited Uno on Friday and was offered a job, which I accepted.

What education/background do you have:

 • I have a background as a skilled worker who turns. Has worked in the field since 1984.

What do you do in your spare time? Do you have any hobbies?

 • I like to do a bit of fishing and such. In the winter I ski a bit, and in the summer, I cycle a bit, at exerciser level. I have children who I help with some practical work – a bit of carpentry and bricklaying. I have a cabin that we are staying at sometimes, so time passes there as well.

A FUN AND COMPLETELY RANDOM THING?

 • How many countries have you visited?
  • 10 countries.
 • What is your favorite fruit? Favorite dish?
  • I think I say banana. “Flesk og duppe” or “flesk og motti”.
 • Do you sing in the shower? In the car?
  • Well, maybe not so much in the shower, but yes in the car.
 • What do you listen to in the car? Music, podcast, radio, nothing?
  • It’s mostly radio – I’m old enough that I listen to NRK Innlandet, where there’s news and weather reports when I travel to work.

Atle

Navn + alder + hvor du kommer fra:

 • Atle
 • 60 år
 • Kommer fra Grinder.

Hvor lenge har du jobbet i Norske Backer:

 • To år nå 1. desember.

Hvilken stilling har du, og hva gjør du på jobb:

 • Nå er jeg gruppeleder for skjærende bearbeiding, altså gruppa som har med vannkjæring, fresing, borring og dreiing.
 • Jeg står for det meste i produksjon, samt at jeg kjøper inn verktøy og er med på å fordele jobben. Jeg er nettopp blitt gruppeleder nå, fra 1. september, så er helt i starten på det nå da. Så det blir litt produksjon og litt tilrettelegging for de andre på avdelingen.

Hva liker du med jobben – trives du?

 • Med jobben er det stor variasjon da.
 • Jeg trives superbra, er superfornøyd med å være her på Norske Backer, bra miljø og fine kollega.

Hvordan fant og fikk du jobb her?

 • Det var litt tilfeldig. Jobba tidligere med Arild, og var av og til borte og hilste på når jeg jobba på Stantek. Når Levi kom så gikk det to eller tre uker, så ringte han meg, men jeg fikk ikke tatt telefonen. Så etterpå sendte han en melding og lurte på om jeg var interessert i å jobbe her. Dette var en torsdag, jeg var borte hos Uno på fredag og fikk tilbud om jobb, og jeg takka ja.

Hvilken utdanning/bakgrunn har du:

 • Jeg har bakgrunn som fagarbeider som dreier. Har jobbet innen feltet siden 1984.

Hva gjør du på fritiden? Har du noen hobbyer?

 • Jeg liker å drive med å fiske litt og slikt. På vinterstid går jeg litt på ski, og på sommeren sykler jeg litt, på mosjonistnivå. Har noen unger som jeg er med og hjelper med litt sånn praktisk jobb – snekrer litt og murer litt. Jeg har en hytte som vi er på, så da går tiden der og.

EN GØY OG HELT TILFELDIG TING?

 • Hvor mange land du har besøkt?
  • 10 land.
 • Hva er favorittfrukten? Favorittretten?
  • Jeg trur jeg sier banan jeg. Flesk og duppe eller sånn finnskogmat da – flesk og motti.
 • Synger du i dusjen? I bilen?
  • Nja, kanskje ikke så mye i dusjen, men i bilen ja.
 • Hva hører du på i bilen? Musikk, podcast, radio, ingenting?
  • Det er stort sett radio – jeg er såpass gammal at jeg hører på NRK Innlandet, der er det nyheter og værmeldinger når jeg reiser på jobb.

Ida

SPØRRESKJEMA:

Navn + alder + hvor du kommer fra:

 • Ida
 • 36 år
 • Kongsvinger

Hvor lenge har du jobbet i Norske Backer:

 • Per nå, 6 timer (8. august, 13:05).

Hvilken stilling har du, og hva gjør du på jobb:

 • Jeg er salgsingeniør.
 • I dag har jeg hilst på folk, jeg har hatt et lite møte med Bengt og har drevet med litt opplæring da, lest ting og satt meg inn i ting. Må jo starte et sted.
 • Det blir jo salg da etter hvert, men blir mye opplæring nå den første tida. Får begynne i det enkle.

Hva gjorde at du valgte denne jobben?

 • Nye utfordringer og for å prøve noe nytt. For dette her virker jo spennende. Jeg har tross alt vært i samme fagfelt hele karrieren min, så dette er jo noe helt annet. Tidligere karriere er noe helt annet, men jeg tror nok jeg kan dra inn noe erfaring som jeg kan dra nytte av da.

Hvordan fant og fikk du jobb her?

 • Jeg fant den, stillingsannonsen, på Facebook, men Oda sa jeg burde søke og det gjorde jeg. Det blei ei spennende påske, for da ventet jeg på svar, og skulle få svar etter påska.

Hvilken utdanning/bakgrunn har du:

 • Jeg har jobbet som apotektekniker siden 2006. Har vært en periode hvor jeg var logistikkansvarlig og vært markedsansvarlig de senere årene.

Hva gjør du på fritiden? Har du noen hobbyer?

 • Jeg er mamma på fritida, er forsåvidt det når jeg er på jobb og, men. Jeg er frivillig i Røde Kors. Også driver jeg med detta huset da, og er husmor på si.

En gøy og helt tilfeldig ting?

 • Hvor mange land du har besøkt?
  • 7 land
 • Hva er favorittfrukten? Favorittretten?
  • Det må jo være mango. Og reker.
 • Synger du i dusjen? I bilen?
  • Nei til dusjen, ja til bilen.
 • Hva hører du på i bilen? Musikk, podcast, radio, ingenting?
  • Musikk eller podcast, hører egentlig på alt, kommer alt på om hvem jeg har med meg i bilen.

 

 

Magny

Navn + alder + hvor du kommer fra:

 • Magny
 • Eg er 61 år.
 • Eg komme fra Sauda, flytta til Kongsvinger i 80.

 

Hvor lenge har du jobbet i Norske Backer:

 • Eg har jobba her i 20 år.

 

Hvilken stilling har du, og hva gjør du på jobb:

 • Eg trer i spiraler til elementene.

 

Hva liker du med jobben – trives du?

 • Det er vel sjølve jobben, det er vel alt sammen. Ikkje noko spesifisert, men er veldig hyggeleg å vere her, så spelar ingen rolle kva ein gjer.
 • Ja, stortrives.

 

Hvordan fant og fikk du jobb her?

 • Eg fekk jobb gjennom NAV, fordi eg sleit med ryggen i fleire år. Utprøving først, så gjekk det jo greitt.

 

Hvilken utdanning/bakgrunn har du:

 • Ingen, forskjellige skular, men ikkje noko sånn bakgrunn.

 

Hva gjør du på fritiden? Har du noen hobbyer?

 • Eg strikker, passer barnebarn. Går litt turer.

 

En gøy og helt tilfeldig ting?

 • Hvor mange land du har besøkt?
  • Femten, kanskje fler.
 • Hva er favorittfrukten? Favorittretten?
  • Grønt eple. Komle.
 • Synger du i dusjen? I bilen?
  • Ja, gjer vel det sånn innimellom. Ja.
 • Hva hører du på i bilen? Musikk, podcast, radio, ingenting?
  • Musikk, og Solør-radio.

Ole Kristian

Navn + alder + hvor du kommer fra:

 • Ole Kristian
 • Jeg blir 58 nå i sommer
 • Austvatn i Nord-Odal

Hvor lenge har du jobbet i Norske Backer:

 • Jeg har jobba her i 22 år den 8. august.

Hvilken stilling har du, og hva gjør du på jobb:

 • Jeg er jo konstruktør med ansvar for produktutvikling og sertifisering av Ex-produkter.
 • Jeg sitter bare her og grubler. Basert på standarder og direktiver prøver jeg å komme fram til et best mulig produkt for kunden innenfor rammene av våre sertifiseringer.
 • Driver også med prototypebygging og testing av dem.

Hva liker du med jobben – trives du?

 • Selv om det til tider blir litt mye byråkratiforvaltning – så er nok det å komme frem til et ferdig produkt fra en opprinnelig ide, en drivkraft som fortsatt gjør jobben spennende og interessant.
 • Ja, jeg trives. Nå er det ikke SÅ mange årene til jeg er kan pensjonere meg, og jeg kommer ikke til å bytte jobb. Det er veldig mange gode kollegaer – og MANGE bra folk her på Norske Backer.

Hvordan fant og fikk du jobb her?

 • Jeg ble faktisk headhunta. Jeg hadde søkt på en jobb her som jeg ikke fikk, så begynte jeg å jobbe på jernstøperiet på Stange. Men etter å ha jobbet der i et snaut år, blei jeg oppringt av han som var daglig leder her den gangen, og blei tilbudt denne jobben etter de hadde bladd i noen gamle søknader.

Hvilken utdanning/bakgrunn har du:

 • Jeg har fagbrev som maskinarbeider-dreier. Før det har jeg treårig yrkesfagskole innen mekaniske fag, to avbrutte befalskoleopptak, og teknisk fagskole på mekatronikk linjen på Kongsberg.
 • Jeg jobba 16 år i et mekanisk verksted her på Kongsvinger, og jeg jobba et snaut år i Hallingdalen med å bygge pengeskap. Når jeg jobba i jernstøperiet på Stange drev jeg med design av støpegods i jern (kumlokk, rister, sluk osv.) Jobba i butikk som ekstrahjelp i ungdommen. Jobba også i produksjon i betongvarefabrikk hjemme i Nord-Odal.

Hva gjør du på fritiden? Har du noen hobbyer?

 • Det går veldig mange timer i garasjen med gamle biler og motorsykler. Jeg er glad i musikk, er en av de nærmeste naboene til Nord-Odal Rockeklubb, og er mye på konserter der.
  I tillegg er jeg glad i ishockey, og er lidenskapelig Storhamarsupporter.

En gøy og helt tilfeldig ting?

 • Hvor mange land du har besøkt?
  • 25 land (bare land i Europa).
 • Hva er favorittfrukten? Favorittretten?
  • Et søtt, godt eple. Godt krydret chiliribbe, eller godt krydra laks i wok.
 • Synger du i dusjen? I bilen?
  • Nei og nei, men det hender seg at jeg synger på motorsykkelen, helt til jeg får fluer i kjeften.
 • Hva hører du på i bilen? Musikk, podkast, radio, ingenting?
  • Jeg hører mest på musikk, både her på kontoret, i bilen og motorsykkelen.

 

 

Marius

Navn + alder + hvor du kommer fra:

 • Marius
 • 26 år
 • Kommer fra Kongsvinger

Hvor lenge har du jobbet i Norske Backer:

 • Har jobbet 9 år, i august trur jeg.

Hvilken stilling har du, og hva gjør du på jobb:

 • Sveiser
 • Jeg sveiser da, er ute på utemontasje av og til, på forskjellige flyplasser og andre bedrifter som trenger en «sveisende hånd».

Hva liker du med jobben – trives du?

 • At den er utfordrende og at stadig lærer noe nytt.
 • Ja, jeg kom jo tilbake etter å prøvd meg i en annen bedrift.

Hvordan fant og fikk du jobb her?

 • Jeg hadde egentlig ikke noen store planer om å bli sveiser i det hele tatt, var mer en tilfeldighet. Tror det var mamma som drog i gang noe sammen med skolen, så jeg fikk lærlingplass i Norske Backer.

Hvilken utdanning/bakgrunn har du:

 • Jeg gikk VG1 TIP og VG2 industriteknologi. Har hatt sommerjobber og utplasseringer tidligere.

Hva gjør du på fritiden? Har du noen hobbyer?

 • Jeg er motorsportutøver. Har drevet med motorsport siden jeg gikk med bleier omtrent, det var stefaren min som fikk meg i gang når han ble sammen med mamma. Han ha drevet med motorsport i alle år sjøl.

En gøy og helt tilfeldig ting?

 • Hvor mange land har du besøkt?
  • 10 land
 • Hva er favorittfrukten? Favorittretten?
  • Mango. Biff eller fårikål.
 • Synger du i dusjen? I bilen?
  • Nei og nei.
 • Hva hører du på i bilen? Musikk, podcast, radio, ingenting?
  • Podcast og musikk, men mest musikk.

 

 

Erland

Navn + alder + hvor du kommer fra:

 • Erland
 • 60 år
 • Moss, kom hit i 1980

Hvor lenge har du jobbet i Norske Backer:

 • Det var 40 år 6. januar.

Hvilken stilling har du, og hva gjør du på jobb:

 • Gruppeleder, det har jeg vell hett i alle år, mellom 25 eller 30 år.
 • Alt mulig – alt fra å bøye rør, til å klemme rør, til å lodde og lage steatittkolber.

Hva liker du med jobben – trives du?

 • At det er variasjon, det er ingen dag som er lik. Det er nye utfordringer hele tiden.
 • Ja, det er en grunn til at jeg har vært her i 40 år. Det er aldri «kje», og det er en solid arbeidsplass.

Hvordan fant og fikk du jobb her?

 • Jeg gikk permittert hver vinter fra jul til påske, og så var det noen som hørte at jeg var ledig. Så de ville høre om jobb i Norske Backer for meg, og da fikk jeg jobb her med en gang. Skulle egentlig tilbake til den andre jobben etter påske, men har ikke gått tilbake enda. Fikk fast jobb fordi jeg kunne jobbe tre dager i påsken.

Hvilken utdanning/bakgrunn har du:

 • Jeg har et år på yrkesskolen, på sveis- og konstruksjon. Ellers er det erfaring fra Norske Backer.

Hva gjør du på fritiden? Har du noen hobbyer?

 • Sykkel, det har vært min hobby siden jeg var 10 år, da fikk jeg min første racersykkel fra faren min.

En gøy og helt tilfeldig ting?

 • Hvor mange land du har besøkt?
  • Vertfall 11.
 • Hva er favorittfrukten? Favorittretten?
  • Det må være banan. Det må være biff.
 • Synger du i dusjen? I bilen?
  • Ja, jeg gjør jo det. Nei, i bilen hører jeg bare på musikk.
 • Hva hører du på i bilen? Musikk, podcast, radio, ingenting?
  • Radio, er altlyttende – men hører mye på Radio Vinyl.

 

 

Anne Beate

Navn + alder + hvor du kommer fra:

 • Anne Beate
 • Blir 52 år i mai
 • Kongsvinger

Hvor lenge har du jobbet i Norske Backer:

 • 13 – 14 år

Hvilken stilling har du, og hva gjør du på jobb:

 • Produksjonsmedarbeider i forslutning
 • Jeg forslutter, skrur, tester, punkter.

Hva liker du med jobben – trives du?

 • Jo, jeg trives jo her da.
 • Det er bra medarbeidere, og et bra miljø.

Hvordan fant og fikk du jobb her?

 • Det var vel fordi dem trengte folk her, så jeg ble spurt.

Hvilken utdanning/bakgrunn har du:

 • Nei, jeg har 12 år på skole, grunnskole og 2 år videregående på kokkelinjen.

Hva gjør du på fritiden? Har du noen hobbyer?

 • Nei, jeg har ikke det. Er på symøte hver 14. dag, og dametreff ca. en gang i måneden.

En gøy og helt tilfeldig ting?

 • Hvor mange land du har besøkt?
  • Fire land
 • Hva er favorittfrukten? Favorittretten?
  • Det er vel egentlig appelsin. Det er så mangt, men spesielt kylling og kjøtt. Har en egenkomponert kyllinggryte som er god.
 • Synger du i dusjen? I bilen?
  • Ikke i dusjen, men synger i bilen når jeg er alene.
 • Hva hører du på i bilen? Musikk, podcast, radio, ingenting?
  • Det er musikk.

 

 

Trude

Navn + alder + hvor du kommer fra:

 • Trude
 • 50 år
 • Kommer fra Lørenskog, flyttet til Odalen 1980.
 

Hvor lenge har du jobbet i Norske Backer:

 • Har vært her i 3 år 17. februar.
 

Hvilken stilling har du, og hva gjør du på jobb:

 • Den er egentlig ganske lang – sentralborddame, regnskapsmedarbeider og kontormedarbeider
 • Fakturaer inn og ut er hovedsaken, bestillinger til administrativt, selskapsdame for dem som tar fem minutter pause, ellers er jeg som poteta – kan brukes til alt.

Hva liker du med jobben – trives du?

 • Ja, stortrives.
 

Hvordan fant og fikk du jobb her?

 • Gjennom Aktiv Bemanning. Var her først i 6 måneder gjennom dem fra 17. februar, og fikk deretter fast jobb fra 17. august.
 

Hvilken utdanning/bakgrunn har du:

 • Jeg har ett år på handelskolen, og kom ikke inn på andre året. Jobbet derfor i teknisk etat i et år, og kom deretter inn på andre året på handelskolen. MEN, så ble jeg gravid med tvilling, så jeg slutta på skolen. Siden har det bare vært sånn ymse arbeid før jeg kom hit.
 

Hva gjør du på fritiden? Har du noen hobbyer?

 • Jeg har Teddy, og han er hobbyen min. Ellers spinner jeg fordi jeg har meldt meg på Birken, «så det går i sikling». Også strikker jeg jo da og spiller Candy Crush.
 

En gøy og helt tilfeldig ting?

 • Hvor mange land du har besøkt?
  • Fem land
 • Hva er favorittfrukten? Favorittretten?
  • Jordbær. Lapskaus.
 • Synger du i dusjen? I bilen?
  • Ikke nå når jeg dusjer i fellesdusj, det går ikke. Men jeg synger i dusjen. Ellers synger jeg egentlig ganske mye, overalt egentlig.
 • Hva hører du på i bilen? Musikk, podcast, radio, ingenting?
  • Radio eller Spotify.

Stian

Navn + alder + hvor du kommer fra:

– Stian
– 47 år
– Kongsvinger


Hvor lenge har du jobbet i Norske Backer?

– Siden 2016 – litt over 6 år


Hvilken stilling har du, og hva gjør du på jobb?

– Salg og markedssjef

– Ansvar for salgsavdeling og salgsbudsjett.

– Har kundeansvar for de større kundeavtalene.

– Har og ansvar for markedsaktiviteter og strategier

– Sitter i ledergruppen til Norske Backer.


Hva liker du med jobben – trives du?

– Alle de spennende utfordringene som vi har rent teknisk – alltid nye skreddersydde
produkter og tankevirksomhet for å løse de unike kundenes oppvarmingsbehov.

– Stor endring i samfunnet, med fokus på digitalisering og bærekraft, noe som gjør at
man på både salgs- og markedsavdelinga må henge med på dette.

– Oppriktig interessert i å lære nye ting, noe denne jobben gir både mulighet til og krav om.

– Et godt arbeidsmiljø med gode, dyktige medarbeidere, sånn at det er kjekt å være på jobb.

– Trives du – Ja, trives veldig godt.


Hvordan fant og fikk du jobb her?

– Søkte på en selgerjobb i 2014 og var på intervju, men stillingen ble droppet grunnet
situasjonen i markedet da. I 2016 ble jeg oppringt av daværende daglig leder når jeg
sto å fiska laks i Orkla, fordi han husket meg fra 2014 og lurte på om jeg fortsatt var
interessert i jobben. Jeg kom inn igjen for å ta en prat, og fikk jobb.

– Kom inn i august 2016 som selger, og ble salgssjef litt over ett år senere.


Hvilken utdanning/bakgrunn har du:

– Gikk salg og markedsføring på videregående skole. Etter det har jeg kun jobbet med
salg. Begynte først i Ringnes, deretter gikk over til Coca Cola, så inn i Amedia, videre
til Adecco Salg hvor blant annet Norske Backer var en kunde.
Videre var jeg i Ramirent før jeg begynte her hos Norske Backer.


Hva gjør du på fritiden? Har du noen hobbyer?

– Siste året har jeg kjøpt meg ett oppussingsprosjekt, så har ikke hatt tid til noen andre hobbyer. Ellers er fluefiske hobby nummer en, jeg er glad i å være ute i naturen og sove i telt. Ellers er det litt jakt, også liker jeg å drive på i garasjen med blant annet skruing og snekring.


En gøy og helt tilfeldig ting?

Hvor mange land har du besøkt?
–  12 land.

Hva er favorittfrukten din? Favorittretten?
– Vannmelon. Svineknoke med sursøt saus.

Synger du i dusjen? I bilen?
– Ja og ja

Hva hører du på i bilen? Musikk, podcast, radio, ingenting?
– I hovedsak på radio.

Bengt

Navn + alder + hvor du kommer fra:

– Bengt
– Fortsatt 65 år
– Charlottenberg, Sverige – flyttet hit i 1980

Hvor lenge har du jobbet i Norske Backer?

– Siden 2008

Hvilken stilling har du, og hva gjør du på jobb?

– Kvalitetsleder.

– Jeg driver med teknisk dokumentasjon og jeg er industrivernleder.

– Jeg er ansvarlig for kvalitetssystemet og miljøsystemet, gjennom blant annet sertifiseringer. Jeg er ofte involvert i andre sertifiseringer, selv om ikke dette er mitt hovedansvar.

– Driver også litt med teknisk tegning.

– Jeg skriver en del instrukser, samt sammenstilling av dokumentasjonspakker i prosjektleveranser.

Hva liker du med jobben – trives du?

– Jeg liker at det er veldig uforutsigbare arbeidsdager – det dukker alltid opp nye utfordringer som må løses. Man får brukt hodet og den erfaringen man har, og man settes på prøve ganske ofte. Det passer bra for meg, fordi jeg er nysgjerrig av natur og liker utfordringer. I tillegg finnes det alltid noe å lære.

– Ja, jeg trives, og jeg kommer nok ikke til å slippe jobben med det første, selv om jeg nærmer meg pensjonsalder. Jeg synes det er kjempefint miljø her, men det finnes selvsagt noen dager hvor det er litt tyngre, men det dominerer hverdagen ikke noe særlig.

Hvordan fant og fikk du jobb her?

– Jeg jobbet i Oslo hvor jeg også arbeidet som kvalitetsleder, og pendlet mellom Oslo og Kongsvinger. Tilfeldigvis traff jeg den tidligere kvalitetslederen som jobbet i Norske Backer på bussen, som jeg allerede kjente gjennom bordtennisen. Han nevnte at han kom til å gå av med pensjon innen en viss tid, og da skjønte jeg at det fantes en åpning. Jeg sendte inn søknad før jobben ble utlyst, og fikk napp på den.

Hvilken utdanning/bakgrunn har du:

– I Sverige heter utdanningen min Gymnasium Ingeniør, og det er en fireårig teknisk utdanning.

– Har jobbet for ESSNOR Storkjøkken i over 20 år i samme lokale som Norske Backer nå holder til i. Jeg har også jobbet for Cargoscan.

Hva gjør du på fritiden? Har du noen hobbyer?

– Jeg spiller bordtennis for BTK Kobra. Jeg driver litt som trubadur hvor jeg spiller gitar og synger sammen med min samboer. Jeg har akkurat tatt opp en gammel hobby som radioamatør. Jeg driver også og maler noen bilder iblant, og har også skrevet noen historier. Kom blant annet på 1. og 2. plass i en lokal skrivekonkurranse på norsk. Jeg spiller også bass.


En gøy og helt tilfeldig ting?

Hvor mange land har du besøkt?
–  16-17 land.

Hva er favorittfrukten din? Favorittretten?
– Banan. Julemiddag med ribbe og pølse og full pakke på vinter, og om sommeren er det grilla nakkekoteletter med tilbehør.

Synger du i dusjen? I bilen?
– Synger litt i dusjen. Ja, synger vertfall i bilen.

Hva hører du på i bilen? Musikk, podcast, radio, ingenting?
– Helst Radio Vinyl på radio, men alt etter humør.