Referanseprosjekter Offshore

Aibel

Kunde: Aibel (sluttkunde – Equinor) 

Prosjekt: Anti-Ice Aasta Hansteen

Problem/behov: For å unngå skader på gassturbinene som genererer strøm på plattformen, var det behov for en anti-ice heater som forvarmer inntaksluften til turbinene. 

Løsning: Vi produserte spesialtilpassede varmluftsbatterier som ble plassert i kanalens luftinntak, slik at tilstrekkelig varme til å forhindre ising ble oppnådd.

Detaljer:

 • 2 kanalløp på 2 x 200 kW. 690 volt.
 • 1430 kg varmluftsbatteri pr kanalløp
 • Temperatur: N/A
 • Materialer: syrefast stål (AISI 316L)
 • Ex sertifisert
 • Prosesstyring: Nei

Dugeleg

Kunde: Dugeleg 

Problem/behov:

Kunden hadde behov for en flyttbar luftoppvarmingsinnretning offshore.
Dette for å oppnå tilfredsstillende temperaturer i diverse arbeidsområder der det krevdes. F.eks. ved maling, og andre temperatursensitive oppgaver.
Løsningen måtte tilfredsstille de krav som kreves offshore, være omkoblingsbar mellom flere driftsspenninger, og kunne stå på døgnet rundt når det er kaldt.

Løsning: Vi laget en portabel ramme inneholdende vifte, og et Ex sertifisert elektrisk varmluftsbatteri.

Detaljer:

 • 35 kW multispenning – 400-690 volt
 • Størrelse (mm): 1675 x 1086 x 800
 • Settpunkt sikkerhetstermostater: TSH 50 °C og TSHH 150 °C
 • Materialer: Syrefast stål (AISI 316)
 • Ex sertifisert
 • Prosesstyring: Nei