+47 62 82 88 28 | marked@norskebacker.no |

Håndverk i elementfabrikken

Det er ikke noe samlebånd eller moderne produksjonslinjer i fabrikken til Norske Backer AS på Kongsvinger. Det er individuelle tilpasninger og småserier det handler om for produksjonssjef Uno Rybråten og kollegene hans.

– Her har vi verken roboter eller samlebånd. Produksjonen vår egner seg ikke for det. Mange av maskinene er omtrent uendret siden vi begynte med elementproduksjon på 1930-tallet. Nesten alt vi lager her på fabrikken er håndverksmessig og individuelle tilpasninger. Vi produserer serier på opptil 500 enheter, men det meste av storskalaproduksjonen vår foregår på søsterfabrikken vår i Polen, forteller Uno Rybråten.

2.300 kvadratmeter lyse lokaler

Det er påfallende rent og ryddig i den store, men oversiktlige og lyse fabrikkhallen. Det er rolig, velorganisert og på langt nær så støyende som en kunne forvente i et produksjonsanlegg der metall av forskjellig slag og ulike dimensjoner bøyes, kappes, kuttes og bearbeides på andre måter. Ingen løper, ingen roper, og det er ingen larmende transport mellom de ulike stasjonene.

– «Uno Rybråten kjenner hver kvadratcentimeter av det 2.300 kvadratmeter store anlegget og hver eneste av de 30 menn og kvinner som jobber her.»

Han har vært fabrikksjef her siden Norske Backer AS flyttet produksjonsanlegget hit i 2008 og i mange år før det.

– Til sammen har vi 13 stasjoner her inne i fabrikklokalet, inkludert de som pakker og gjør produktene klar for forsendelse.

Vokste ut av lokalene

I år er det hundre år siden Flisa-mannen Christian Backer fant opp varmeelementer. I dag benyttes hans oppfinnelse over hele verden, både i private hjem og i industrien, og den unike oppfinnelsen har fått navnet Backerprosessen. Hans patent brukes blant annet som oppvarmingsløsning i prosessindustrien og til oljeoppvarming og vannoppvarming. Norske Backer på Kongsvinger ble etablert i 1969, i bygget som i dag huser matbutikken Coop Extra. Der holdt både administrasjon og produksjon til i nesten 40 år, før man til slutt vokste ut av lokalene.

– Da jeg begynte i 1980, drev vi stort sett med masseproduksjon av elementer til husholdningsartikler og panelovner for privatmarkedet. Jeg overtok som fabrikksjef tidlig på 1990-tallet, og det var på den tiden vi begynte med produksjon av elementer til varmtvannsberedere og andre deler av bedrifts- og institusjonsmarkedet, forteller Rybråten.

Vanskelig å automatisere

I 2008 flyttet Norske Backer AS fabrikken sin på Kongsvinger til større og mer praktiske lokaler på industriområdet SIVA. Samtidig ble all volumproduksjon flyttet til søsterfabrikken Backer OBR i Polen.

– «90 prosent av det vi produserer her på fabrikken er spesialtilpassede varmeelementer.»

Vi har mange forskjellige materialkvaliteter og dimensjoner som skal tilpasses i forhold til hvilket medium det skal brukes i. Dette er snakk om håndverksmessig produksjon som det er vanskelig å automatisere. Det er gjort noen forsøk opp gjennom årene på å effektivisere produksjonen, men vi har stort sett falt tilbake på de gamle og velprøvde produksjonsmetodene, sier Rybråten, som forteller at det største produktet de har laget på fabrikken var et varmeanlegg som var bestilt til en gruve i Sibir.

Det er solide dimensjoner over det meste av det vi produserer. Det er langt under halvparten av produksjonen som kan pakkes i kartong.

Det mekaniske verkstedet

Noen titalls meter fra fabrikken, på den andre siden av gårdsplassen og veien, ligger det mekaniske verkstedet til Norske Backer AS, som også er en del av ansvarsområdet til Uno Rybråten. Her lages det som trengs av applikasjoner og flenser til varmeelementene, i tillegg til stålprodukter som ikke har noe med varmeelementproduksjonen å gjøre. En del av det som kappes, sveises og tilpasses her skal blant annet benyttes på hovedflyplassen på Gardermoen, som har vært en viktig kunde i en årrekke.

Bakerst i verkstedet står en stor maskin, et såkalt etterverk. Den er man i full gang med å restaurere og tilpasse, og skal etter hvert gjøre nytte for seg i elementfabrikken.

– «Mye av det vi bruker av maskiner og utstyr er egenprodusert.»

Vi har også i årenes løp kjøpt opp noen elementfabrikker i Norge som er lagt ned og flyttet hit og satt sammen igjen her på fabrikken, forteller Rybråten.

– Vi er temmelig selvforsynte med råvarene som vi bruker i elementproduksjonen.