+47 62 82 88 28 | marked@norskebacker.no |

Salgsavdelingen setter rekorder

Det er hektiske dager i salgsavdelingen til Norske Backer på Kongsvinger. I vår har salgs- og markedsføringssjef Stian Gundersen og kollegene hans notert seg for den ene rekorden etter den andre.

– Det har løsnet skikkelig i år. Ikke minst har det blitt bedre fart i offshore-industrien igjen etter ganske mange magre år. Men det er flere steder hvor optimismen og investeringsviljen nå er tilbake til gammelt nivå, sier Stian Gundersen.

Betydelig kompetanse

Det er betydelig kompetanse i salgskontorene til de fire salgsingeniørene til Norske Backer. Tre av dem holder til i hovedkontoret på SIVA rett utenfor Kongsvinger, mens Roger Hammoda har salgskontor i Moss.

Roger kom inn i kollegiet etter et oppkjøp rundt årtusenskiftet, og har så lang samlet fartstid, at han for lengst fått gullklokke for lang og tro tjeneste av Norske Backer. Det er plastindustrien, og særlig micaelementer og infrarød varme som er spesialområdet til Hammoda.

Jobber sammen som en helhet

Også de tre Kongsvingerbaserte selgerne har hver sine spesialområder, selv om de i stor grad overlapper hverandre og samarbeider om prosjektene.

– Vi jobber sammen som en helhet. Det er totalen vi er opptatt av, både når det gjelder leveransene og resultatene, understreker salgs- og markedsføringssjef Gundersen, som også har kontor i andre etasje i hovedkontoret til Norske Backer.

Det er utpreget god stemning i salgsavdelingen til Norske Backer, og latter og smil sitter løst.

– Det er ingen som slutter her før de må gå av med pensjon, sier Jon Bull, elektroingeniøren som med sine 10 år til sommeren er den ferskeste i kollegiet, som har oppvarming av ulike væsker som sitt spesialfelt.

«Det blir stadig større etterspørsel etter klimavennlige varmekilder.»

Aktiv og kunnskapsrik avdeling

Espen Birkely er den andre elektroingeniøren i kollegiet, og har luftoppvarming- og temperaturregulering som sitt spesialområde. Han tegner styreskapene som varmeelementene trenger for å fungere slik de skal.

– Alt fokuset på miljø og den grønne bølgen har gjort at elektrisk oppvarming har tatt seg veldig opp. Det blir stadig større etterspørsel etter klimavennlige varmekilder, sier Birkely.

Løser kundens problemer

Salgskollegiet forsøker å løse kundens problemer så tidlig i prosessen som mulig.

– Ofte kan vi svare på spørsmålet der og da når en kunde kommer til oss med et eller annet oppvarmingsbehov.

– Vi kan absolutt skryte av at vi har en aktiv og kunnskapsrik salgsavdeling, bekrefter Stian Gundersen, som forteller at rundt halvdelen av omsetning er såkalt hyllevare og repeterende bestillinger til større kunder. – Resten er spesialproduksjoner.

Grønn bølge, prosessindustri og maritim sektor

Det er ikke bare den grønne bølgen som har ført til jubel og «all time high» for salgsavdelingen til Norske Backer.

– Prosessindustrien og maritim sektor er de som har løftet seg aller mest. Og det var på tide at det begynner å skje noe med oljerelaterte virksomheter, som nærmest har ligget brakk siden 2015.

Nå er mange av dem tvunget til å iverksette tiltak for at de ikke skal forfalle helt, mener Jon Bull, som forteller at Norske Backer AS er uten konkurranse fra norske selskaper.

«Backer or better»

– Vi har utelukkende utenlandske konkurrenter, og Backer er stort også på verdensbasis. For noen år siden krevde det som den gang het Statoil at kvaliteten måtte være «Backer or better» i en anbudsutlysing. Bedre kvalitetsstempel er det vel ikke mulig å få, sier Stian Gundersen, som forteller at selgerne er opptatt av å hente mest mulig informasjon fra kunden slik at de kan levere best mulig kvalitet.

– Vi har nesten ikke reklamasjoner. Det sier vel sitt.

Stolthet over arbeidsplassen og produktene

Det er 30 år siden Levi Rybråten hadde sin første arbeidsdag hos Norske Backer AS, og han er dermed eldstemann i kollegiet. I tillegg til ulike varmeelementer, har Levi særlig ansvar for det mekaniske, eller, som han sier, alt som ikke har med varme å gjøre. Ikke minst har Rybråten sørget for flere store installasjoner til Avinors flyplasser.

– Det er ingen dag som er helt lik her hos Norske Backer. Folk blir værende her fordi det er en god arbeidsplass. Det er en gjengs kultur i hele bedriften, det er en stolthet over arbeidsplassen og de produktene vi lager. Vi er alle sammen opptatt av å gjøre en best mulig jobb.

– «Vi er alle sammen opptatt av å gjøre en best mulig jobb. Vi har nesten ikke reklamasjoner. Det sier vel sitt.»