+47 62 82 88 28 | marked@norskebacker.no |

Latest news from Norske Backer

Vi ønsker å være åpne om vårt arbeid og fremdrift med bærekraftig utvikling, og vil gjerne ta deg med på vår reise mot en enda mer bærekraftig drift.
Vi har derfor laget en egen nyhetsside her for bærekraft hvor vi kommer til å kontinuerlig legge ut fremdriftsrapporter fra vårt bærekraftsarbeid.

Sustainability

Recycling at Norske Backer

Reproduksjon av varmekolbe Vi i Norske Backer er opptatt av gjenbruk og resirkulering i vårt arbeid med bærekraftig utvikling. I denne sammenhengen jobber vi for

READ MORE >>