+47 62 82 88 28 | marked@norskebacker.no |

Aibel / Equinor

Customer: Aibel (sluttkunde – Equinor) 

Project: Anti-Ice Aasta Hansteen

Problem/need:
For å unngå skader på gassturbinene som genererer strøm på plattformen, var det behov for en anti-ice heater som forvarmer inntaksluften til turbinene. 

Solution:
Vi produserte spesialtilpassede varmluftsbatterier som ble plassert i kanalens luftinntak, slik at tilstrekkelig varme til å forhindre ising ble oppnådd.

Details::

  • 2 kanalløp på 2 x 200 kW. 690 volt.
  • 1430 kg varmluftsbatteri pr kanalløp
  • Temperatur: N/A
  • Materialer: syrefast stål (AISI 316L)
  • Ex sertifisert
  • Process control: No

Flere referanser