I ukene 28-31 har vi stengt grunnet sommerferieavvikling. Ønsker dere en riktig god sommer!

+47 62 82 88 28 | marked@norskebacker.no |

Backer Switch

Vi lanserer tjenesten Backer Switch for deg som bruker fossil oppvarmingskilde, og ser på muligheten for å gå over til fornybar energi! Med denne tjenesten ønsker vi å hjelpe deg med overgangen fra fossil oppvarmingskilde, til å bruke mer fornybar energi. Erfaringsmessig ser vi at mange synes dette er en vanskelig og kronglete prosess, og vi ønsker derfor å bistå dere i denne overgangen. Våre ingeniører kan komme på befaring i deres lokaler for å vurdere det eksisterende anlegget, for å kunne utarbeide et forslag og tilbud til dere ut fra dette. Da vil dere få et kostnadsbilde over å gjøre denne endringen i deres anlegg, direkte fra oss, uten fordyrende mellomledd. Vi vil ta utgangspunkt i deres nåværende anlegg og gjøre nødvendige endringer på dette, slik at dere ikke trenger å bytte ut all eksisterende installasjon. På denne måten vil dere spare penger, og sammen sparer vi miljøet for avfall! Dersom dere ønsker å gå for tilbudet våre ingeniører presenterer, vil løsningen bli produsert i sin helhet her på Kongsvinger. Bli med på laget for å redusere bruk av fossile oppvarmingskilder!