I ukene 28-31 har vi stengt grunnet sommerferieavvikling. Ønsker dere en riktig god sommer!

+47 62 82 88 28 | marked@norskebacker.no |

Vår historie

Christian Backer fra tettstedet Flisa er opphavsmannen til den revolusjonerende Backer- prosessen. Som et resultat av denne prosessen fikk verden en ny oppvarmingsløsning som var lett å tilpasse de forskjellige behov innen både husholdning og industri – det såkalte Backer- elementet.

Den grunnleggende og unike idéen fikk navnet Backer-prosessen. Grunnpatentet er fra 1921 og har kontinuerlig blitt komplettert og foredlet med en rekke oppfølgingspatenter. Christian Backers mål var å utvikle et produkt som kunne brukes som et varmeelement i en elektrisk kokeplate. Hans idé var at den elektriske kokeplaten skulle bli et alternativ til gass- og vedkomfyren.

Historien viser at varmeelementet kunne brukes til mye mer enn bare den elektriske kokeplaten, og dette har Norske Backer spesialisert seg på.

 

Norske Backer i dag

I dag holder Norske Backer til i spesialbygde produksjonslokaler på SIVA Industriområde i Kongsvinger. Her har vi all vår produksjon og drift. Vår ekspertise er skreddersydde elektriske oppvarmingsløsninger tilpasset kundenes behov. Vi har generell og høy kompetanse innen produksjon av elektriske varmeelementer, og er i tillegg sertifisert for eksplosjonssikre produkter til blant annet olje- og gass industrien. Relasjonen med de fleste kunder er langvarig, og vi er ofte delaktige i kundenes utviklingsarbeid. Vi har et stort fokus på å tilby skreddersydde løsninger av høy kvalitet og med lang holdbarhet, optimalisert for å dekke kundenes oppvarmingsbehov. Vi produserer også et utvalg av typiske standardprodukter til blant annet VVS- og ventilasjonsbransjen.

Det er per i dag 59 ansatte i Norske Backer som er fordelt på mekanisk avdeling, produksjon, salg og administrasjon. Vi har også en salgsavdeling i Moss.

Norske Backer er en del av Backer-gruppen som har hovedkontor i Sösdala i Sverige. Backer-gruppen er eid av Nibe Elements som inngår i konsernet Nibe Industrier. Se www.nibe.com for mer informasjon.