+47 62 82 88 28 | marked@norskebacker.no |

Oppvarming

Christian Backer patenterte det moderne elektriske varmeelementet tilbake i 1921. Siden etableringen av Backer BHV i 1949 har en varig entreprenørånd bidratt sterkt til å etablere Backers ledende posisjon i det globale varmeelementmarkedet. Vi er eksperter i et stort utvalg av teknologier, og vi betjener et stort antall bransjer. Vi er derfor sikre på å si at vi kan tilby deg eksakt oppvarmingselementløsning som best tilfredsstiller dine spesifikke behov. Småskala eller storskala produksjon, avansert teknologi eller standardprodukter – vi er din verdensledende partner innen varmeelementer! 

Våre varmesystemer

De fleste av løsningene våre er tilpasset for å dekke spesifikke behov for et bestemt produkt eller en bestemt kunde. Vi ønsker å forenkle monteringsarbeidet for kundene våre og tilbyr derfor komplette systemer. Vi tilbyr standardsystemer, men også en lang rekke kundetilpassede løsninger som vi har utviklet for våre kunder gjennom årenes løp. Det finnes et tusentall av Norske Backers løsninger på markedet, i en rekke ulike produkter. Takket være vår høye tekniske kompetanse og lange erfaring kan vi tilby akkurat det varmesystemet som dekker dine behov.

Intelligent oppvarming

Oppvarming er én ting. Intelligent oppvarming er framtiden. Hvis du implementerer Norske Backers styre- og måleløsninger i oppvarmingsenheten din, unngår du unødig energitap og sikrer reduserte kostnader og mindre miljøpåvirkning.