I ukene 28-31 har vi stengt grunnet sommerferieavvikling. Ønsker dere en riktig god sommer!

+47 62 82 88 28 | marked@norskebacker.no |

Oppvarming

Christian Backer patenterte det moderne elektriske varmeelementet tilbake i 1921. Siden etableringen av Backer BHV i 1949 har en varig entreprenørånd bidratt sterkt til å etablere Backers ledende posisjon i det globale varmeelementmarkedet. Vi er eksperter i et stort utvalg av teknologier, og vi betjener et stort antall bransjer. Vi er derfor sikre på å si at vi kan tilby deg eksakt oppvarmingselementløsning som best tilfredsstiller dine spesifikke behov. Småskala eller storskala produksjon, avansert teknologi eller standardprodukter – vi er din verdensledende partner innen varmeelementer! 

Varmeelementer
Bånd- og ringelement 
Varmeelementer
Fat- og containervarmere
Varmeelementer
Varmekolber for vann- og oljeoppvarming
Varmeelementer
Steatitt-/keramiske element 
Varmeelementer
Avrimingselementer
Varmeelementer
IR-elementer
Varmeelementer
Dyseelementer
Varmeelementer
Tykkfilmelementer
varmeelement
Mikanittelementer
Varmeelementer
Høyeffektselementer
Varmeelementer
Dyppekolber
varmeelementer
Senkbar oljevarmer
Varmesystemer
Gjennomstrømningsvarmere
Varmesystemer
Varmebatterier til prosessvarme
Varmesystemer
Varmekolber til prosessvarme

Våre varmesystemer

De fleste av løsningene våre er tilpasset for å dekke spesifikke behov for et bestemt produkt eller en bestemt kunde. Vi ønsker å forenkle monteringsarbeidet for kundene våre og tilbyr derfor komplette systemer. Vi tilbyr standardsystemer, men også en lang rekke kundetilpassede løsninger som vi har utviklet for våre kunder gjennom årenes løp. Det finnes et tusentall av Norske Backers løsninger på markedet, i en rekke ulike produkter. Takket være vår høye tekniske kompetanse og lange erfaring kan vi tilby akkurat det varmesystemet som dekker dine behov.

Intelligent oppvarming

Oppvarming er én ting. Intelligent oppvarming er framtiden. Hvis du implementerer Norske Backers styre- og måleløsninger i oppvarmingsenheten din, unngår du unødig energitap og sikrer reduserte kostnader og mindre miljøpåvirkning.