I ukene 28-31 har vi stengt grunnet sommerferieavvikling. Ønsker dere en riktig god sommer!

+47 62 82 88 28 | marked@norskebacker.no |

Kontakt oss

Salg

Jon Bull

Salgsingeniør
Væskeoppvarming

Tlf: +47 924 99 044

E-post: jb@norskebacker.no

Salg

Levi Rybråten

Salgsingeniør
Væske- og luftoppvarming

Tlf: +47 909 99 138

E-post: lr@norskebacker.no

Salg

Espen Birkely

Salgsingeniør
Luftoppvarming og elektro

Tlf: +47 489 97 064

E-post: eb@norskebacker.no

Salg

Roger Hammoda

Salgsingeniør
Konsernvarer

Tlf: +47 450 05 511 / 461 90 598

E-post: rh@norskebacker.no

Salg

Ida Moen Haugen

Salgsingeniør
 

Tlf: +47 901 96 167

E-post: ida.haugen@norskebacker.no

Administrasjon

Tom Owe Mikalseen

Daglig leder

Tlf: +47 950 36 975

E-post: tom.mikalsen@norskebacker.no

Administrasjon

Stian Gundersen

Salgs- og markedssjef

Tlf: +47 958 87 069

E-post: sg@norskebacker.no

Administrasjon

Alice Holseter

Regnskapsleder

Tlf: +47 917 02 119

E-post: ah@norskebacker.no

Administrasjon

Trude Klokkerud Fjeld

Sentralbord

Tlf: +47 62 82 88 28

E-post: trude.fjeld@norskebacker.no

Konstruksjon

Sigurd Bergkvist

Design- og utviklingsleder

Tlf: +47 412 25 005

E-post: sb@norskebacker.no

Konstruksjon

Trond Rismoen

Designingeniør

Tlf: +47 950 75 687

E-post: tr@norskebacker.no

Konstruksjon

Ole Kristian Såheim

Konstruktør EX – UL ansv.

Tlf: +47 913 60 738

E-post: oks@norskebacker.no

Konstruksjon

Morgan Andersson

Designingeniør

Tlf: 459 60 008

morgan.andersson@norskebacker.no

Konstruksjon

Espen Urne

IT / Konstruktør

Tlf: +47 986 41 595

E-post: eu@norskebacker.no

Konstruksjon

Frank Sparby

Sveiseingeniør / leder mek.avd.

Tlf: 488 90 232

E-post: fs@norskebacker.no

Kvalitet, bærekraft og marked

Bengt Olsson

Kvalitetsleder

Tlf: +47 997 48 449

E-post: bo@norskebacker.no

Kvalitet, bærekraft og marked

Oda Beate Lerheim

Bærekrafts- og markedsansvarlig

Tlf: 418 47 763

E-post: oda.lerheim@norskebacker.no

Produksjon

Uno Rybråten

Produksjonssjef

Tlf: +47 950 36 973

E-post: ur@norskebacker.no

Produksjon

Arve Bakken

Logistikksjef

Tlf: 936 84 058

E-post: ab@norskebacker.no