+47 62 82 88 28 | marked@norskebacker.no |

Vårt samfunnsansvar

Regjeringen har fått utarbeidet en rapport om mindre bedrifters samfunnsansvar. Kjernen i en virksomhets samfunnsansvar er hvilket ansvar virksomheter bør ta for mennesker, samfunn og miljø som blir påvirket av virksomheten, og konsekvensene dette kan få. Samfunnsansvar handler om å forstå de mulighetene virksomheten har til å organisere virksomheten slik at den kommer samfunnet til gode, samtidig som man også tar innover seg de ulike måtene virksomheten mulig kan komme i konflikt med andres interesser. EU har inkludert og lagt vekt på virksomhetens frivillige aktiviteter i sin definisjon.

Som en del av vårt bærekraftsarbeid er vi i Norske Backer opptatt av å ta vårt samfunnsansvar, og du kan lese om hvordan vi jobber med vårt ansvar her.

Norske Backer ble etablert i 1969 i Kongsvinger, og har siden den gang gått fra masseproduksjon av varmeelementer til skreddersydde oppvarmingsløsninger. Vi har vokst til å bli den ledende produsenten av elektriske oppvarmingsløsninger i Norge. Våre produkter er baserte på bruk av strøm, fremfor fossile energikilder.

 

«Codes of conduct»

Vi har noen utvalgte verdier som står sterkt i virksomheten, som er våre «codes of conduct». Disse verdiene er:

Studenter ønskes

Vi synes det er viktig at studenter og elever får praktisk erfaring til sin utdanning, og på denne måte kan stå stødigere når de skal ut i arbeidslivet. Norske Backer ønsker derfor studenter fra høgskolen og elever fra videregående skole velkomne hit for å gjennomføre praksiser og/eller utplasseringer, slik at de kan få med seg verdifull erfaring videre. Vi tar også inn lærlinger både innenfor kontor og i produksjon, for at de som er nye ut i arbeidslivet skal få en god start på arbeidslivet.

> Les om et av våre samarbeid med studenter her

Sponsor

Vi synes det er viktig å gi noe tilbake til samfunnet på ulike måter. Ved å sponse organisasjoner som ønsker støtte, håper vi å bidra til og støtte vårt lokalsamfunn. Vi sponser de organisasjonene som spør om spons, og jo større organisasjonen, og dermed behovet, er, jo mer vil vi bidra med i spons. Vi sponser ulike organisasjoner, og prøver å dekke ulike aktiviteter og organisasjoner.

Vi bidrar til lokalsamfunnet gjennom å sponse blant annet idretten via KIL eller Røde Kors Hedmark. I tillegg er vi opptatt av å ivareta og bidra til våre egne ansattes interesser, og har en policy hvor vi sponser ulike formål hvor våre ansatte er involverte. Dette kan være fotballaget til en datter, håndballaget til en sønn, eller egne interesser og aktiviteter.

Selv om vi ønsker å sponse alle som spør oss, er vi også veldig opptatt av formålene vi støtter skal være i tråd med våre verdier og mål. Vi vil derfor ikke støtte organisasjoner eller aktiviteter som strider mot vårt bærekraftsarbeid, eller som på noen måte kan fremstå som diskriminerende, klimaskadelig eller lignende.

Åpenhetsloven

juli 2022 trådte den nye loven «åpenhetsloven» inn. Norske Backer er underlagt denne loven, og plikter derfor å gjennomføre undersøkelser og tiltak i henhold til dette. Vi arbeidet med loven, og var ferdige med vår redegjørelse i mars 2023.

> Klikk her for å se vår redegjørelse opp mot Åpenhetsloven

 

Vårt mål

Norske Backer har et mål om å hjelpe andre virksomheter med overgangen fra å bruke oppvarmingsløsninger med fossile energikilder, til å bruke strømbasert oppvarmingsløsninger. Dette gjør vi gjennom tjenesten Backer Switch.

> Les mer om Backer Switch her

Vi har utviklet en bærekraftsstrategi som skal fungere som en arbeidsplan for vårt arbeid med bærekraftig utvikling. I strategien har vi utarbeidet egne bærekraftsmål vi ønsker å nå innen 2028, som skal være med å bidra til måloppnåelse av FNs bærekraftsmål. For å oppnå våre bærekraftsmål, har vi satt opp en detaljert tiltaksplan, hvor vi har konkretisert spesifikke tiltak som skal bidra til måloppnåelse.

> Se vår bærekraftsstrategi og tiltaksplan her

 

Sponsorer

KIL

  • KIL Toppfotball
  • KIL Breddefotball
  • KIL Damefotball
  • KIL Ishockey

Røde Kors

Har du spørsmål om bærekraft?