Vårt samfunnsansvar

Vårt samfunnsansvar

Norske Backer ble etablert i 1969 i Kongsvinger, og har siden den gang gått fra masseproduksjon av
varmeelementer til skreddersydde oppvarmingsløsninger. Vi har vokst til å bli den ledende
produsenten av elektriske oppvarmingsløsninger i Norge. Våre produkter er baserte på bruk av strøm, fremfor fossile energikilder.

Vi har noen utvalgte verdier som står sterkt i virksomheten, som er våre «codes of conduct». Disse verdiene er:

Respekt for menneskerettigheter

Ansvarlig innkjøp

Gode arbeidsforhold

Produktansvar

Reduserte miljøpåvirkninger

Sosial forpliktelse

God bedriftsetikk

Åpenhet

Studenter ønskes

Norske Backer ønsker studenter fra høgskolen og elever fra videregående skole velkomne hit for å gjennomføre praksiser og/eller utplasseringer. Vi tar også inn lærlinger både innenfor kontor og i produksjon.

Sponsor

Vi sponser de organisasjonene som spør om spons. Dersom organisasjonen er større, vil de også få mer i spons fra oss. Vi bidrar til lokalsamfunnet gjennom å sponse blant annet idretten via KIL.

Vårt mål

Norske Backer har et mål om å hjelpe andre virksomheter å med overgangen fra å bruke
oppvarmingsløsninger med fossile energikilder, til å bruke strømbasert oppvarmingsløsninger. Dette gjør vi gjennom vår nye tjeneste Backer Switch.

Vi har utviklet en bærekraftsplan som skal fungere som en arbeidsplan for vårt arbeid med
bærekraftig utvikling. I planen har vi utarbeidet egne bærekraftsmål vi ønsker å nå innen 2028, som skal være med å bidra til måloppnåelse av FNs bærekraftsplan 

Åpenhetsloven

Klikk på knappen for å se vår redegjørelse opp mot Åpenhetsloven.