+47 62 82 88 28 | marked@norskebacker.no |

Et spennende samarbeid med studenter

Heisann alle sammen,

I sammenheng med vårt bærekraftsarbeid og deltakelse i SBTi, har vi vært så heldige å få hjelp av Stian og Live! Begge studerer bærekraftsøkonomi ved høgskolen her i Kongsvinger.

Jeg ser på samarbeidet som en positiv ting både for oss i Norske Backer og for studentene. Som virksomhet vil det for oss kunne gi ny kunnskap og nye ideer, i tillegg til at vi kan få nyttig input fra unge mennesker som ser ting fra et annet perspektiv.

Når vi har spurt studentene hva de selv tenker om samarbeidet og hva de forventer, svarte Live og Stian:

Det er veldig spennende å få følge et reelt bærekraftsprosjekt og Norske Backer fra prosjektoppstart, å se gangen i det. Det er også veldig fint og nyttig læring at vi får mulighet til å knytte og gjøre teorien vi møter hver dag om til praksis.

Vi håper og tror at samarbeidet vil kunne gi studentene verdifull, praktisk erfaring fra feltet de utdanner seg innen.

Stian og Live er på sitt andre semester av en treårig bachelorgrad. De skal, etter planen, jobbe sammen med oss og følge vårt bærekraftsarbeid og SBTi-prosjekt gjennom resten av studietiden sin.

Vi gleder oss over dette samarbeidet, og gleder oss til å se hva det kan bidra med og hvilken effekt samarbeidet vil ha for både oss som bedrift og for studentene!

Fremgang på SBTi?

Vi har kommet godt i gang med å føre opp vårt klimaregnskap, gjennom plattformen til Variable.
Science Based Targets-initiativet er et samarbeid mellom CDP, FNs Global Compact, World Resources Institute og World Wide Fund for Nature. Siden 2015 har mer enn 1000 bedrifter sluttet seg til initiativet for å sette et vitenskapsbasert klimamål.

Les mer her: https://sciencebasedtargets.org/how-it-works

Vi skal etter planen forplikte oss til prosjektet før sommeren.

Vi håper at samarbeidet med studentene Stian og Live kan gi oss verdifull input til våre målsettinger innen alle scopene.

 

Hilsen

Oda

Oda Beate Lerheim

Bærekrafts- og markedsansvarlig

+47 418 47 763

oda.lerheim@norskebacker.no

bildet viser en dame med briller