I ukene 28-31 har vi stengt grunnet sommerferieavvikling. Ønsker dere en riktig god sommer!

+47 62 82 88 28 | marked@norskebacker.no |

Norske Backer har forpliktet seg til Science Based Target iniative på SME løpet!

Hva er Science Based Target initiative (SBTi)?
Science Based Target initiative er et samarbeid mellom CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute og World Wide Fund for Nature. SBTi viser virksomheter og organisasjoner hvor mye og raskt utslippet må reduseres for å unngå de verste klimaendringene.

Et viktig grunnlag for SBTi er at verdens regjeringer forpliktet seg i 2015, i sammenheng med Parisavtalen, å gjøre tiltak for å begrense oppvarmingen til 1,5 grader over før-industrielt nivå. For at dette skal være mulig, må klimagassutslippet være halvert innen 2030, og være redusert til netto-null innen 2050.

Forpliktet til SBTi
I juni 2023 forpliktet vi oss til Science Based Target initative, hvor vi har forpliktet oss til å redusere vårt klimagassutslipp. Endelig kan vi fortelle denne gledelige nyheten til andre! 

Da vi er en virksomhet på under 500 ansatte, følger vi det som blir kalt SME-ruten. Denne ruten tillater små og mellomstore bedrifter å sende inn mål gjennom en eksklusiv strømlinjet målvalideringsrute. På denne måten kan små og mellomstore bedrifter omgå den innledende fasen av å forplikte seg til å sette et forskningsbasert mål og en standard valideringsprosess.

Som en liten eller mellomstor virksomhet, har vi to målsettingsmuligheter. Vi kan sette et kortsiktig forskningsbasert mål, hvor vi skal redusere vårt klimagassutslipp på Scope 1 og Scope 2 innen 2030. Vi er ikke forpliktet til å sette kortsiktige mål på Scope 3, men er forpliktet til å måle og redusere disse utslippene.

Vi kan også sette et netto-null mål. For å kunne gjøre dette, må vi først sette oss et kortsiktig mål justert til en 1,5 graders bane. Netto-null målene inkluderer langsiktige forskningsbaserte mål for å redusere klimagassutslippet på scope 1, 2 og 3 innen 2050. I tillegg er man forpliktet til å nøytralisere alle uforminskede utslipp når det langsiktige forskningsbaserte målet er nådd.

Norske Backers forpliktelse

Vi i Norske Backer har i første omgang forpliktet oss til å sette kortsiktige forskningsbaserte mål. Vi skal redusere vårt klimagassutslipp med minimum 40% innen 2030, og har satt 2022 som vårt referanseår. I forarbeidet med SBTi har vi brukt Variable for å sette opp vårt klimaregnskap. Vi fant ut at vi hadde et utslipp på totalt 315,08 tCO2e i 2022.

Vi i Norske Backer har i første omgang forpliktet oss til å sette kortsiktige forskningsbaserte mål. Vi skal redusere vårt klimagassutslipp med minimum 40% innen 2030, og har satt 2022 som vårt referanseår. I forarbeidet med SBTi har vi brukt Variable for å sette opp vårt klimaregnskap. Vi fant ut at vi hadde et utslipp på totalt 315,08 tCO2e i 2022.

Scope 1
Direkte utslipp

Scope 1 omhandler de utslippene som er tilknyttet noe virksomheten eier selv, og er de direkte utslippene til en virksomhet.

Vårt utslipp i 2022
tCO2e (21%)
0
Scope 2
Elektrisitetsforbruk

Scope 2 omhandler de CO2 utslippene som er relaterte til virksomhetens strømforbruk og fjernvarmeforbruk.

Vårt utslipp i 2022
tCO2e (11%)
0
Scope 3
Indirekte utslipp

Denne kategorien omhandler alle virksomhetens indirekte utslipp, utenom elektrisitetsforbruket som dekkes av scope 2. Det vil si alt av utslipp knyttet til varer og tjenester virksomheten kjøper og selger. Scope 3 kan derfor også deles inn i oppstrøms og nedstrøms utslipp.

Vårt utslipp i 2022
tCO2e (68%)
0

Første året med klimaregnskap er over, og vi kan gledelig meddele at vi klarte å redusere utslippet vårt med hele 28% fra 2022 i scope 1 og 2!

Hvordan vi skal nå målene?
Vi har satt opp en detaljert tiltaksplan som vi ønsker å dele. Noen av tiltakene er allerede iverksatt, og noen tar vi forløpende. 

>> Se tiltaksplanen vår her 
>> Følg vår fremgang! 
>> Les mer om Science Based Target initative på deres hjemmeside! 

Har du spørsmål om bærekraft?