+47 62 82 88 28 | marked@norskebacker.no |

Forretningsidé og visjon

Vi har fornyet og oppdatert vår forretningside.

Vår nye forretningside er mer tilpasset dagens drift og er utviklet som en pekepinn for hvordan vi skal nå vår nye visjon, og er som følger:

«Norske Backer skal levere både skreddersydde og standardiserte produkter og komponenter for elektrisk oppvarming, for å tilfredsstille kundenes behov og ønsker. Vi leverer holdbare produkter av høy kvalitet, utviklet ved hjelp av lang erfaring og høy kompetanse. Gjennom vårt prosjekt Backer Switch ønsker vi også å hjelpe andre virksomheter med overgangen til bruk av fornybar energi fremfor fossilt. Våre største kunder tilhører hovedsakelig ulike former for prosessindustri, maritimt og olje- og gassindustrien.»


Vi har endret vårt ønske og formål, og har i den sammenheng utviklet en ny visjon som skal beskrive det overordnede målet for virksomheten vår. Visjonen vår skal bidra til å gi oss et konkret mål vi ønsker å jobbe mot, som vi kan være stolte av å arbeide for. Vår nye definisjon lyder derfor som følger:

«Norske Backer skal bli markedets ledende og mest bærekraftige leverandør av skreddersydde løsninger for elektrisk oppvarming»