+47 62 82 88 28 | marked@norskebacker.no |

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en «Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold» som trådte i kraft 1 juli 2022. Norske Backer er underlagt denne loven, og plikter derfor å gjennomføre undersøkelser og tiltak i henhold til dette.

Vi mener dette er en viktig og nødvendig lov, som har til hensikt å «fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold».

> Les mer om hvordan vi jobber med åpenhetsloven her

Vi har gjennom vårt morselskap allerede jobbet mye med dette, og har tidligere fått våre leverandører til å signere vår Code of Conduct. I sammenheng med åpenhetsloven, har vi nå bestemt at vi skal igjen sende ut vår Code of Conduct til alle våre leverandører, slik at vi er sikre på at alle har signert. Vi har som krav at alle leverandører skal signere denne. Dersom noen av våre leverandører unnlater å signere, vil vi stille krav om dette dersom vi skal fortsette å være kunde hos dem. Dersom de ikke signerer, vil vi se oss om etter nye leverandører.

I våre undersøkelser har vi så langt ikke oppdaget noen avvik, og vi har strenge retningslinjer fra vårt konsern om hvilke land vi ikke får gjøre handel med. Vi deler vår redegjørelse her, slik at de som vil kan lese mer om vårt arbeid med åpenhetsloven.

> Les vår redegjørelse her

 

Har du spørsmål om bærekraft?