+47 62 82 88 28 | marked@norskebacker.no |

-Vi stiller strengere krav enn åpenhetsloven gjør

85 leverandører kan vente en henvendelse fra bærekraft- og markedsansvarlig Oda Beate Lerheim med det første. Norske Backer AS tar nemlig arbeidsvilkår, bærekraft og åpenhet på største alvor, og forventer det samme fra sine leverandører.

Oda Beate Lerheim har travle dager for tiden. Hun har nettopp hatt sitt første møte med bærekraftsrådet, som Norske Backer AS oppnevnte tidligere i vår, og hun la nylig frem en femårsplan for hvordan den tradisjonsrike bedriften skal bli enda mer bærekraftig i årene som kommer. Hun er imponert over hvordan innspillene hennes er blitt tatt imot av både ledelse og ansatte.

Det mest hårete målet vi har satt oss er vel nullutslipp innen 2030 og at vi jobber for å få en stasjon til godstog på SIVA. Men vi er på god vei.

Vi har allerede kjøpt inn papir som er laget av restavfall fra landbruket, og gamle bruk og kast pappkrus er erstattet med bærekraftige kopper av metall. Og i løpet av året skal vi forhåpentligvis installere solcellepaneler på taket. Vi blir mer bærekraftige for hver dag som går, smiler Lerheim.

 

Egen Code of Conduct

Åpenhetsloven er ikke noe nytt og dramatisk for Norske Backer AS. Allerede i 2019 innførte NIBE Industrier, konsernet som bedriften er en del av, en egen «Code of Conducts», som er langt mer omfattende enn det åpenhetsloven stiller krav til.

Dette er et sett med retningslinjer som alle virksomhetene i konsernet og alle underleverandørene våre må følge. Vi ønsker å samarbeide med leverandører som bidrar til vår bærekraftsprofil. Dette vil styrke vårt felles forretningsresultat.

Leverandører og entreprenører spiller en kritisk rolle for vår merkevarebygging og våre høye kvalitetsstandarder. Derfor forventer vi at våre leverandører og underleverandører viser de samme høye etiske standardene som oss. Vi forventer også at våre leverandører og entreprenører krever at deres leverandører og underleverandører følger lignende etiske standarder som beskrevet i dette dokumentet, sier Oda Beate, og forteller at de allerede har sendt ut Code of Conducts til de fleste av underleverandørene for signering.

Det store flertallet av leverandørene våre er utenlandske, og vi ønsker å sikre oss at de følger de samme etiske standardene som vi selv har.

 

Åpenhetsloven

Den nye «Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold» trådte i kraft 1. juli i fjor. Loven, som til daglig kalles «åpenhetsloven» har til hensikt å «fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold».

Loven pålegger oss også å sjekke leverandørkjeden vår, og å gå underleverandørene etter i sømmene for å forsikre oss om at alt er som det skal være i forhold til ordlyden i denne loven, sier Lerheim.

Spørreundersøkelsen blir sendt ut til de leverandører som ikke tidligere har signert Code of Conducts-skjema, ikke har signert de nyeste skjemaene vi har sendt ut, eller som bare har huket av enkelte av punktene på skjemaet. Dette er med andre ord leverandører vi ønsker å undersøke mer for å være sikre på at de tilfredsstiller våre krav til arbeidsforhold- og miljø, sier Oda Beate Lerheim.

 

Har planene klare

Til nå har ikke Norske Backer AS avdekket negative avvik hos noen av leverandørene, men bærekrafts- og markedsansvarlig Lerheim forteller at bedriften er årvåkne, og har planene klare hvis slike situasjoner skulle oppstå.

 Fremover vil vi prioritere å kartlegge konkrete tiltak, dersom en leverandør ikke svarer på spørreundersøkelsen, ikke gir tilfredsstillende svar på spørreundersøkelsen eller det oppdages vesentlige negative konsekvenser.

Dersom våre videre undersøkelser avdekker store negative avvik og konsekvenser, vil det gjennomføres tiltak basert på alvorlighetsgrad. Ved store avvik vil vi se oss om etter andre leverandører, og slutte å bruke den eventuelle leverandøren med avvik. Ved mindre avvik vil vi sette krav til leverandørene for å gjøre tiltak for å forhindre og forebygge for negative konsekvenser ved å gjøre endringer. Dersom leverandøren tilfredsstiller kravene vil vi beholde virksomheten som leverandør, men dersom leverandøren ikke tilfredsstiller kravene vil vi avlutte samarbeidet og heller finne alternative leverandører av samme produkt. Vi vil gjennomføre undersøkelser kontinuerlig, og vil sende våre Code of Conducts for signering til alle nye leverandører, for å sikre at disse tilfredsstiller våre krav til arbeidsvilkår- og miljø.

 

CTA