Backer Switch

acker Switch

Vi i Norske Backer ønsker å hjelpe andre med overgangen fra oppvarmingsløsninger med
fossile energikilder, til å bruke strøm. Denne løsningen kaller vi Backer Switch. En befaring
av deres anlegg vil fort kunne avdekke muligheten for dette. Backer Switch handler om at vi ønsker å finne en løsning som passer for din prosess og overgang til grønnere energi.

Backer Switch består av ulike faser, hvor våre dyktige designingeniører bruker sin erfaring og kompetanse for å finne en best mulig løsning for deg.

Vi vil i første fase ha en befaring for å kartlegge muligheter. Ut fra denne befaringen går vi videre til fase to, hvor våre designingeniører utarbeider et tilbud med konkrete alternative løsninger til nettopp ditt anlegg. Fokus er å kun bytte oppvarmingskomponentene istedenfor å måtte bygge om hele anlegget. Noe som er kostnadseffektivt, krever mindre tid og er mer bærekraftig i form av mindre produksjon.

Videre i fase tre vil vi videreformidle en rapport og anbefaling til deg, slik at du kan vurdere veien videre ut fra dette. Om du velger å gå for vår løsning vil våre dyktige produksjonsmedarbeidere spesialprodusere de komponenter vi har blitt enige om.

Fremdrift

Om du velger å gå videre med oss, vil våre dyktige produksjonsmedarbeidere sette i gang med produksjon av nødvendig produkter, før vi kommer til deg for å installere produktet og gjøre de endringene som er nødvendig.