I ukene 28-31 har vi stengt grunnet sommerferieavvikling. Ønsker dere en riktig god sommer!

+47 62 82 88 28 | marked@norskebacker.no |

acker Switch

Vi i Norske Backer ønsker å hjelpe andre med overgangen fra oppvarmingsløsninger med fossile energikilder, til å bruke strøm. Denne løsningen kaller vi Backer Switch. En befaring av deres anlegg vil fort kunne avdekke muligheten for dette. Backer Switch handler om at vi ønsker å finne en løsning som passer for din prosess og overgang til grønnere energi.

Backer Switch består av ulike faser, hvor våre dyktige designingeniører bruker sin erfaring og kompetanse for å finne en best mulig løsning for deg.

Vi vil i første fase ha en befaring for å kartlegge muligheter. Ut fra denne befaringen går vi videre til fase to, hvor våre designingeniører utarbeider et tilbud med konkrete alternative løsninger til nettopp ditt anlegg. Fokus er å kun bytte oppvarmingskomponentene istedenfor å måtte bygge om hele anlegget. Noe som er kostnadseffektivt, krever mindre tid og er mer bærekraftig i form av mindre produksjon.

Videre i fase tre vil vi videreformidle en rapport og anbefaling til deg, slik at du kan vurdere veien videre ut fra dette. Om du velger å gå for vår løsning vil våre dyktige produksjonsmedarbeidere spesialprodusere de komponenter vi har blitt enige om.

Test vår kalkulator!

Fremdrift med Backer Switch

Steg 1: Befaring

I første fasen har vi en befaring på eksisterende anlegg, for å kartlegge eventuelle muligheter.

Steg 2: Tilbud

Ut fra denne befaringen går vi videre til fase to, hvor våre konstruktører utarbeider et tilbud med konkrete alternative løsninger.

Steg 3: Anbefaling og rapport

Videre i fase tre vil vi videreformidle en rapport og anbefaling til deg, slik at du kan vurdere veien videre ut fra dette.

Om du velger å gå videre med oss, vil våre dyktige produksjonsmedarbeidere sette i gang med produksjon av nødvendig produkter, før vi kommer til deg for å installere produktet og gjøre de endringene som er nødvendig.

Vil du vite mer om Backer Switch? Legg igjen din informasjon nedenfor!