+47 62 82 88 28 | marked@norskebacker.no |

Vår metode

Norske Backer har sin historie fra 1969. Da dreide det seg stort sett om masseproduksjon av varmeelementer til panelovner, steikeovner og varmtvannsberedere. Det var Christian Backer som oppfant varmeelementet i 1921 – og den historien finner du her!

Selv om grunnkomponenten fortsatt er varmeelementet, så er løsningene vi gir våre kunder mye mer komplekse i dag. Vi skreddersyr den løsningen som gir best oppvarming for kundens behov. Uansett om det som skal varmes opp er saltvann, olje, gass, eller luft.

Vi har derfor mer direktekontakt og samarbeid med deg for å kunne skreddersy en løsning som dekker ditt oppvarmingsbehov.

Vi er i dag den eneste bedriften i Norge som produserer varmeelementer.

Backer Switch

Backer Switch er en ny tjeneste hvor vi ønsker å hjelpe deg med overgangen fra fossile oppvarmingskilder, til å bruke mer fornybar energi. Erfaringsmessig ser vi at mange synes dette er en vanskelig og kronglete prosess. Våre rådgivere vil hjelpe deg i denne overgangen.

Backer Switch gir deg:

  • Våre ingeniører kommer på befaring i deres lokaler for å vurdere det eksisterende anlegget.
  • Ut fra situasjon og målsetting utarbeider vi et forslag og tilbud til dere, med kostnadsbilde, uten fordyrende mellomledd.
  • Dere sitter da med et beslutningsgrunnlag for å gjøre endring i deres anlegg, basert på vår fagkunnskap som Norges eneste produsent.
  • Som hovedregel kan mye på nåværende anlegg beholdes, vi gjør kun nødvendige endringer, slik at dere ikke trenger å bytte ut all eksisterende installasjon.
  • På denne måten vil dere spare penger, og sammen sparer vi miljøet for avfall!
  • Dersom dere ønsker å gå for tilbudet, vil løsningen bli produsert i sin helhet på Kongsvinger.

 

Les mer om Backer Switch her

Luftoppvarming

Norske Backer kan innen et bredt bruksområde beregne, konstruere og produsere elektriske oppvarmingsløsninger for luft.

Har du behov for luft eller gassoppvarming til ventilasjon eller industrielle prosesser innen f eks offshore, shipping eller landbruk, så kan våre varmeelementer tilpasses og bygges inn i en mengde applikasjoner.

Vi kan bistå med beregning, konstruksjon, produksjon og testing av alt fra høytemperatur luftoppvarming i trykksatte gjennomstrømningsanlegg – til enklere elektriske varmluftsbatterier i ventilasjonsanlegg.

Elektriske oppvarmingsløsninger er enklere å vedlikeholde og drifte, enn oppvarmingsløsninger med fossile energikilder eller anlegg med sirkulerende varmemedie.
Vi kan produsere Ex sertifiserte varmluftsbatterier opp til 2MW og 1250V.

Væskeoppvarming

Norske Backer kan innen et bredt bruksområde beregne, konstruere og produsere elektriske oppvarmingsløsninger for væsker.
Har du et oppvarmingsbehov for væsker i industrielle prosesser innen f. eks. offshore, shipping, landbruk eller næringsmiddelindustri, så kan våre varmeelementer tilpasses og bygges inn i en mengde applikasjoner.

Vi kan bistå med beregning, konstruksjon, produksjon og testing av alt fra flensmonterte varmekolber for kjemiske væsker i trykksatte gjennomstrømningsanlegg, varmevekslere og tanker, til enklere vannvarmere.

Elektriske oppvarmingsløsninger er enklere å vedlikeholde og drifte, enn oppvarmingsløsninger med fossile energikilder eller anlegg med sirkulerende varmemedie.
Vi kan produsere Ex sertifiserte varmekolber opp til 2MW og 1250V.