+47 62 82 88 28 | marked@norskebacker.no |

Referanseprosjekter

Vi i Norske Backer ønsker å synliggjøre de brede mulighetene vi har innen produktutvikling gjennom å vise noen av våre referanseprosjekter. Vi vil oppdatere våre referansekategorier fortløpende. 

Prosess, Offshore
Kanfa
HVAC
Ventilasjonsbatterier
annen industri
Kanfa
Maritimt
Flere kunder
Mekanisk
Avinor
Mekanisk
Avinor
Prosess/næring
Elkem Island
Prosess/næring
HOFF Poteter
Offshore
Dugeleg
Offshore
Aibel / Equinor