+47 62 82 88 28 | marked@norskebacker.no |

Kanfa

Kunde: Kanfa

Prosjekt: CO2-fangst – Kjemisk industri

Problem/behov:Som et ledd i prosessen der man fanger opp CO2 – hadde kunden et behov for å varme opp aminer

Løsning: Vi beregnet, konstruerte og produserte en varmekolbe for oppvarming av aminer.
På grunn av den noe forhøyde temperaturen som er nødvendig for denne prosessen, er koblingsboksen løftet noe fra varmekolbens monteringsflens

Detaljer:

  • 195 kW – 400 volt
  • Vekt: 435 kg
  • Temperatur: 200*
  • Materialer: Rustfritt stål (AISI 316)
  • Prosesstyring: Nei

Flere referanser