Bærekraftsstrategi

Bærekraftsstrategi

Vi i Norske Backer tar bærekraftig utvikling på alvor, og er opptatt av å ta vare på samfunnet og miljøet rundt oss. I sammenheng med dette har vi utviklet en egen femårig bærekraftsplan for 2023 – 2028. Planen består av både store og små mål, hvor noen av tiltakene er helt nye prosjekt, mens andre tiltak er forbedringer vi kan gjøre i eksisterende drift. Vi jobber for å bidra med FNs bærekraftsmål, som har som mål å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Vi tror at sammen kan vi nå målene til FN.

Våre produkter og tjenester er basert på bruk av elektrisitet som oppvarming, fremfor fossile energikilder som eksempelvis gass og kull. Vi bruker i all hovedsak elektrisitet som oppvarming i våre lokaler. Vi ønsker å hjelpe andre virksomheter med denne overgangen, og tilbyr tjenesten Backer Switch for deg som ønsker å gå fra fossile energikilder til oppvarmingsløsninger basert på mer fornybar energi.

For å bidra til å nå FNs bærekraftsmål har vi utarbeidet en bærekraftsplan hvor vi har gått nøye gjennom eksisterende drift, og ut fra dette utarbeidet 11 mål vi ønsker å nå innen 2028. Våre interne mål har vi koblet mot FNs bærekraftsmål, for å sikre at våre mål faktisk bidrar til å nå bærekraftsmålene. For å skape åpenhet, ønsker vi å dele vår bærekraftsplan her.

.