Slik jobber vi

Dra nytte av 50 års erfaring!

Våre oppvarmingsprodukter gir høy merverdi og kombinert med måle- og styreanordninger får du komplette, intelligente løsninger. Fortell oss om dine ideer eller utfordringer, så hjelper vi deg med å finne den optimale løsningen for deg. I tillegg til å svare på spørsmålene dine, kan våre ingeniører ta hånd om hele produktutviklings- og testprosessen med bruk av avanserte tekniske verktøy og laboratorier. Med vår omfattende erfaring, kompetanse, kvalitet og service får du garantert suksess. Vårt mål er å ikke bare være en leverandør, vi vil bli din partner. Sammen får vi det til å skje!

Bærekraft i hvert steg.

I hele vår organisasjon etterstreber vi en kontinuerlig og helhetlig tilnærming til de krav og trender som følger miljøutfordringene.
Energieffektivisering og elektrifisering er et gjennomgående tema i nær sagt alle bransjer og i samfunnet generelt.
Dette gjør at våre produkter i økende grad supplerer og erstatter tidligere løsninger.
Fornybar elektrisk kraft tar i større grad over for fossile energikilder, og dermed også som kraftkilde for oppvarming og bevegelse.
Norske Backers løsninger og produkter for elektrisk oppvarming, får som en konsekvens av dette stadig større markeder, nye bransjer og flere bruksområder å operere på.

Vår erfaring er at eksisterende- og potensielt nye kunder, henvender seg til oss med ideér de ønsker å utvikle.

Norske Backers kompetanse er ettertraktet, enten det gjelder kunders enkeltprosjekter, eller prosesser i langvarige samarbeids og utviklingsprosjekter.

Vi deler gjerne vår erfaring for å sikre kunder et produkt som på best mulig måte samsvarer med hva de ønsker.

Jo tidligere vi kommer med i planleggingen av et prosjekt, jo bedre kan vi forstå ønsket virkemåte, definere grunnleggende driftsparametre og ta hensyn til omgivelsesmiljøet produktet skal operere i.
Slik kan vi lettere bidra til at sluttproduktet optimaliseres med tanke på teknologi-, komponent- og materialvalg, energiforbruk, temperaturkontroll og samsvar med relevante lover, forskrifter og standarder.
Riktig planlegging, beregning, konstruksjon og produksjon, gir et best mulig kostnadseffektiv produkt som sikrer god livslengde, kvalitet.
Det er lite bærekraftig å produsere noe som må byttes etter kort tid, eller kasseres, fordi feil eller mangelfulle opplysninger lå til grunn for konstruksjonen.

Vi har erfaringen og kunnskapen du trenger!

Når du inngår i et samarbeid med Norske Backer vil vi du skal føle deg trygg på at vi gjør vårt beste slik at du ender opp med et best mulig produkt i forhold til bruksområdet det skal operere i.

Det er en del ting som må avklares tidlig i planleggingsfasen for at spesifikasjonene kan optimaliseres så nært opp mot kundens ønsker som mulig.
I samarbeid med kunden må vi fastsette karakteristikken av mediet som skal varmes. Luft, gasser, væske eller faste stoffer.
Omgivelsesmiljø og temperaturforhold må også klarlegges, og det må tas stilling om det er ekstraordinære krav i forhold til lover, forskrifter og standarder.

Vi har erfaringen og kunnskapen du trenger!

Norske Backer er en del av et konsern med over 70 års erfaring fra utvikling, innovasjon og produksjon av elektriske oppvarmingsløsninger.
Vi mener derfor å ha meget god kunnskap slike produkter – vi utvikler oss stadig, og vi er kvalifiserte til å gi råd om hva som vil fungere til forskjellige bruksområder. Våre kunders utfordringer og skiftende trender i markedet er i stor grad det som driver vår utvikling framover.
Våre ambisjoner er derfor å stadig utvikle oss på en måte der vi ved hjelp av teknologi og forskning  kan optimere energieffektiviteten, bruksområdet, sikkerheten, og dermed bærekraften for våre produkter.

Det er sånn man lykkes!

I forskningen og produktutviklingen vår benyttes diverse testfasiliteter.
Dette kan være simuleringer i programvare, fysiske tester- både i egen fabrikk, og i laboratorier vi har tilgang på gjennom konsernet.
I tillegg til egen produktutvikling er det mulig å benytte disse fasilitetene og testmulighetene i prosjekter sammen med kunder når det er nødvendig.
Et utvalg av våre produkter er testet, godkjent og sertifisert i henhold til aktuelle direktiver og standarder hos eksterne leverandører og sertifiseringsorganer. Slik som Ex sertifiserte elektriske oppvarmingsprodukter til bruk i områder med risiko for eksplosjonsfare f.eks.
Testing, prøving og analyser av elektriske oppvarmingsprodukter før de settes i produksjon, vil sikre et energieffektivt produkt som best mulig samsvarer med kundens behov, myndighetskrav, og ønsket om et bærekraftig kvalitetsprodukt med lang levetid.

 

YTELSE og SPESIFIKASJONER
 • Interne tester
 • Temperaturmålinger og loggføring
 • Trykktester
 • Enklere penetranttester
 • Termografering
 • Kjølekammer (-25 °C)
 • Fuktkammer
 • Vindtunnel
 • Støytester
 • Korrosjonstester (langvarig eksponering)
 • Elektriske tester opptil 24 KV AC
 • Tester av resistans og isolasjonsmotstand
  Tester utført eksternt og prosjektbasert etter avtaler med kunde
 

DESIGN

 • Pro Engineer CREO 3D modelleringsprogram
 • AutoCAD programvare for tegning og konstruksjon
 • ElproCAD programvare for elektriske koblingsskjemaer
 • Mechanica programvare for termiske og mekaniske analyser
 • Flow EFD programvare for strømningsanalyse og termikk
 • VVD (Visual Vessel Design)
 • Røntgenutstyr

Diverse beregnings og dokumenteringsprogrammer

TREDJEPART TESTING, GODKJENNING og SERTIFISERING
Vi samarbeider bl.a. med DNV, NEMKO, VDE, KIWA og UL

 

Ideer, spesifikasjoner, forskning, utvikling og tester

– alt i én løsning!

Når vi har presentert en løsning for deg, og du har godkjent den, hjelper vi gjerne til med å få prosessen til å fungere optimalt og innhente alle nødvendige, formelle godkjenninger og sertifiseringer. I tillegg til omfattende erfaring og juridisk kompetanse har vi et stort kontaktnettverk og eksterne kontakter som gjerne bistår deg – på fire kontinenter!

Norske Backer har rundt tretti produksjonsanlegg på fire kontinenter. Takket være lokal produksjon kan vi levere med korte ledetider. Med global tilstedeværelse i en rekke land og dermed også ulike valutaer er vi i tillegg svært fleksible når det gjelder å optimere produksjonskostnadene og tilpasse oss utviklingen på valutamarkedene. Kontinuerlige forbedringer i produksjonseffektivitet samt produkt- og tjenestekvalitet er svært viktig i organisasjonen vår. Det oppnår vi gjennom investeringsprogrammer, som for eksempel automasjon og “lean production”, der det gjennomføres produksjonstester kontinuerlig og 100 % av alle produkter testes og måles før frakt. Med vår ledende posisjon og geografiske tilstedeværelse på produksjon, kan vi distribuere produktene våre til både sluttprodusenter (OEM) og bransjekunder som en kostnadseffektiv og kundeorientert partner i verdensklasse med en miljøvennlig profil.

Norske Backer tilbyr en rekke logistikkløsninger og har en fleksibel og kundeorientert innstilling, som gjør at vi kan leve opp til våre kunders krav og behov. Når det gjelder kontrakter og avtaler, henviser vi til og følger Incoterms 2010. Vi kan også tilby kundetilpassede løsninger for pakking og levering, for å gjøre det enklere for våre kunder og påvirke miljøet så lite som mulig. Vi kan til og med tilby lagerlokaler ved behov.

Vi tar din suksess på alvor!