+47 62 82 88 28 | marked@norskebacker.no |

Personvernspolicy

Informasjon om behandling av personlig data
Norske Backer AS, org.nr. 919 799 064 behandler dine personlige data i forbindelse med ansatte og personalbehandling. Vi setter din integritet høyt og ønsker derfor å gi deg informasjon om vår behandling av dine personlige data.

Databehandlingsansvarlig
Norske Backer AS er databehandlingsansvarlig for dine personlige data. Våre kontaktdetaljer er: PB 203 Midtbyen, Jostein Svendheims veg 8, NO-2212 Kongsvinger. Tel: +47 628 288 28, e-mail: marked@norskebacker.no, web: www.norskebacker.no.

Hensikt og lovmessig basis for behandlingen
Vi behandler dine personlige data ved å lagre, se på, registrere, korrigere og slette. Personlige data som blir lagret av oss er navn, adresse, e-mail og telefon nummer. Hensikten ved behandlingen er å kunne levere ordre, følge lovverket og å kunne gi best mulig kvalitet i vår kundeservice.

Lovmessig basis for behandlingen er data subjektets godkjennelse, at det er nødvendig for å fullføre kontrakten med data subjektet, følge lovverket, og legitim interesse for behandlingsansvarlig og subjektet (balanse av interesser) så som salg og innkjøp av varer og tjenester.

Det er nødvendig for oss å samle inn personlige data for å kunne opprettholde kontrakten med dere, og/eller for å følge lovmessige krav. Du er ikke forpliktet til å gi oss dine personlige data. Men hvis dere ikke gir oss de personlige dataene som beskrevet over, vil konsekvensene kunne bli at vi ikke vil være i stand til å oppfylle kontrakten eller ønsket service til dere.

Hvem har tilgang til dine personlige data?
Vår salgs, innkjøps, produksjons og økonomi avdeling er kategorier av mottakere av deres personlige data. Vi overfører ikke personlige data til et tredje land eller til en internasjonal organisasjon.

Vi overfører dine personlige data til vårt konsernsystem i Sverige for lagring. Den Europeiske Kommisjonen har bestemt at Sverige sikrer en tilfredsstillende grad av beskyttelse. En slik overføring krever ingen spesiell autorisasjon.

Hvor lenge lagrer vi dine personlige data?
Vi lagrer deres personlige data så lenge det er nødvendig for å oppfylle den oven nevnte hensikten med behandlingen. Vi lagrer ikke deres personlige data lenger enn 5 år etter vår siste transaksjon med deg.

Dine rettigheter
Dersom behandlingen er basert på din godkjenning, har du rett til å trekke tilbake din godkjenning når som helst. En slik tilbaketrekking vil allikevel ikke påvirke lovligheten av behandlingen av dine personlige data basert på godkjenningen gitt før den ble trukket tilbake. Du har rett til å be om tilgang til informasjon om hvilke av dine personlige data som blir behandlet og lagret, og å be om korrigering/retting av dine personlige data. Du har også rett til å protestere, og å be om restriksjoner på behandlingen av dine personlige data. I tillegg har du rett til å be om at dine personlige data slettes. Du har også rett til å motta dine personlige data i en strukturert, normalt brukt og maskin lesbart format, samt retten til å få overført disse dataene til en annen behandler.

For å få utført disse rettighetene, kontakt oss på e-mail: marked@norskebacker.no. Dersom du ikke er tilfreds med vår service, har du rett til å klage til Datatilsynet i Norge, eller annen kompetent myndighet i henhold til General Data Protection Regulation (GDPR).

Ønsker du å vite hva slags informasjon vi har om deg? Klikk her:

https://app-de.onetrust.com/app/#/webform/429f371d-9d4d-4737-a144-102052c2f79e

Hvis du har noen spørsmål, ta kontakt på post@norskebacker.no