+47 62 82 88 28 | marked@norskebacker.no |

Gjennomstrømningsvarmere

Gjennomstrømningsvarmere består av en varmekolbe montert i en rørkonstruksjon med et inn- og utløp.

De benyttes i hovedsak for å varme opp flytende medie eller gass.
Små og mellomstore gjennomstrømningsvarmere kan benyttes som et supplement til varmepumper, solvarmeanlegg, væskebåren gulvvarme, bassenger og andre applikasjoner der primærvarmekilden har periodevise kapasitetsproblemer eller funksjonssvikt.

Gjennomstrømningsvarmere kan selvfølgelig også benyttes separat, og større enheter benyttes gjerne industrielle prosessanlegg.
De produseres da etter spesifikasjoner fra kunde.
Vi kan produsere gjennomstrømningsvarmere med monteringsmuligheter for reguleringsutstyr, og vi kan også i mange tilfeller levere selve temperaturstyringen.
Vi samsvarserklærer de gjennomstrømningsvarmerne vi produserer etter PED-direktivet, men innen visse rammer kan vi også trykk-sertifisere de hos tredjeparts instans.

Jeg ønsker mer informasjon!
Legg igjen din kontaktinformasjon nedenfor, så tar vi kontakt med deg!

Andre produkter

varmeelementer
Senkbar oljevarmer
varmeelementer
Dyppekolber i stål
varmeelementer
Dyppekolbe i syrefast stål med termostat
varmeelementer
Dyppekolber i syrefast stål
varmeelementer
Dyppekolber i titan
varmeelementer
Dyppekolber i glass
varmeelementer
Dyppekolber i porselen
Varmeelementer
Dyppekolber