+47 62 82 88 28 | marked@norskebacker.no |

Fremgang og oppdatering på vårt bærekraftsarbeid

Bærekraftsrådet bærer frukter!

Rett over påske satte vi sammen et bærekraftsråd hos oss i Norske Backer, som består av kollegaer fra ulike avdelinger på huset. Her er det muligheter for alle å komme med forslag til tiltak vi kan iverksette i bedriften – enten forslagene kommer fra andre utenfor rådet eller gjennom medlemmene i rådet selv.

Før sommeren hadde vi ett møte, hvor jeg ble fortalt at de hadde et ønske om en bedre ordning for kildesortering i fabrikken. Håpet var at det skulle være lettere å kunne sortere riktig, og unngå at alt gikk i restavfallsdunkene.

Etter noe diskusjon og vurdering, fant vi ut at beste løsning ville være å sette opp en gjenvinningsstasjon midt i fabrikken, og fjerne alle andre restavfallsdunker som vi ikke måtte ha på enkelte avdelinger.

Nå er gjenvinningsstasjonen klar, og vi har fått dunker til papp og papir, plast, restavfall og matavfall på stasjonen. Alle andre avfallsdunker er fjernet, for å unngå at disse blir brukt til usortert avfall. Gjenvinningsstasjonene er markerte med store og tydelige skilt, som skal kunne sees fra omtrent overalt i fabrikken.

Dette er bare et av de spennende tiltakene jeg kan meddele at vi har fått i havn!

bildet viser el-bil lader hos Norske Backer

Vi har også fremgang på arbeidet med vår tiltaksplan!

I mars satte jeg opp en tiltaksplan for 2023. Det er en detaljert plan med konkrete tiltak vi skal undersøke og i beste fall iverksette her hos gjennom året. Tiltakene er fordelt på ulike ansatte med utgangspunkt i deres ansvarsområder, og med frister for når vi skal undersøke og eventuelt iverksette tiltakene.

 

Noen av tiltakene krever ikke undersøkelse, bare handling, og ble iverksatt umiddelbart. Disse var blant annet at vi skulle lukke dører, skru pc-er helt av og slukke lys når vi går om dagen, eller å redusere temperaturen heller enn å åpne vinduer osv. Andre tiltak krever mer undersøkelse for å sikre at det er gjennomførbart. Her kommer blant annet solcellepanel, elbil-ladere og oppgradering av maskinpark inn.

Og jeg kan med glede fortelle at vi har iverksatt både noen store og noen mindre tiltak!

bildet viser elbil lader hos Norske Backer

Vi har fått montert opp ti elbil-ladere, hvor det skal være mer lønnsomt for ansatte å lade bilen sin enn på stasjoner.

Som nevnt først i saken, har vi satt opp gjenvinningsstasjoner på mekanisk avdeling og i fabrikk.

Vi har fått avklart solcellepanel, og venter her på godkjenning og montering! Jeg oppdaterer så fort dette er på plass.

Vi har bestilt inn thermoflasker til alle ansatte, for å redusere bruken av engangskopper og -glass til vann, samtidig som alle ansatte får friskt og kaldt vann som holder seg kaldt lengre!

Jeg gleder meg til å oppdatere enda mer på arbeidet og fremgangen vår med tiltaksplanen!

Hilsen Oda

 

Oda Beate Lerheim
Bærekrafts- og markedsansvarlig
+47 418 47 763
oda.lerheim@norskebacker.no

bildet viser en dame med briller