+47 62 82 88 28 | marked@norskebacker.no |

Gjenbruk hos Norske Backer

Reproduksjon av varmekolbe

Vi i Norske Backer er opptatt av gjenbruk og resirkulering i vårt arbeid med bærekraftig utvikling. I denne sammenhengen jobber vi for å finne løsninger hvor vi kan bruke om igjen materialer eller «oppbrukte» produkter, slik at vi kan forlenge levetiden for disse ressursene.

Vi ønsker å bruke mer resirkulert materialer hvor dette er mulig, samt å ta imot flere gamle produkter fra kunder der vi kan bruke om igjen deler av konstruksjonen som er like god!

En av våre kunder som også er opptatt av dette er Protan. De leverer varmekolber tilbake til oss, for at vi skal kunne restaurere og reprodusere disse. Det vi gjør, er at vi fjerner gamle varmeelementer fra flens og elementstøtte, borrer opp eksisterende hull, før vi sandblåser delene og lodder inn nye varmeelementer. Dette er en gjentakende ordre, og en jobb vi gjør ofte. I denne prosessen gjenvinner vi rundt 50% av varmekolbene, da det eneste vi bytter ut er varmeelementene.

Vi spurte Protan hva deres motivasjon for å bruke om igjen gamle varmekolber fremfor å kjøpe nytt var, vi fikk dette til svar:

«Vi tar gjenbruk på alvor. Bruker flensene for varmeelementene om igjen for å spare tid, kostnader og miljø. Men er også avhengige av at delene skiftes ut av dere ved behov for å sikre en god kvalitet.»

bildet viser flens
Flens fra kunde

Vi synes det er viktig å fremheve Protan og ansvaret de tar ved å bruke om igjen varmekolbene, og at de også gir oss muligheten til å være med å bidra i deres gode arbeid.

Med dette håper vi at også andre ønsker å bli bedre på å bruke om igjen de ressursene som kan brukes om igjen, og utnytter alle ressurser så godt som det lar seg gjøre!

bildet viser elementstøtte
Elementstøtte fra kunde

Visste du at det kastes 540 000 tonn med plast i Norge hvert år? Og bare 24% av dette avfallet gjenvinnes! Eller at vi også kaster 1,4 millioner tonn treavfall årlig, hvorav 1,2 millioner tonn går rett til forbrenning? 1

Miljødirektoratet har satt som mål at vi skal produsere mindre avfall, og samtidig skal vi utnytte ressursene våre bedre. I miljødirektoratets Miljøstatus kan vi se at det i 2021 oppsto totalt ca. 11,6 millioner tonn avfall, og bare 44% av ble materialgjenvunnet!2

Gjenvinningen i Norge har hatt en nedgang siden 2011. Dersom Norge skal nå kravene i EUs regelverk som er innlemmet i EØS-avtalen, må materialgjenvinning igjen økes framover.2

 

  1. https://soir.no/ombruk/fun-facts-om-gjenvinning-og-ombruk/
  2. https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/avfall/
bildet viser ferdig reprodusert varmekolbe
Ferdig reprodusert varmekolbe