I ukene 28-31 har vi stengt grunnet sommerferieavvikling. Ønsker dere en riktig god sommer!

+47 62 82 88 28 | marked@norskebacker.no |

Nær 100 års kompetanse I konstruksjonsavdelingen

Det er betydelig kompetanse i konstruksjonsavdelingen til Norske Backer AS. Til sammen har de fem ansatte i avdelingen nærmere 100 års fartstid hos el.varmespesialisten.

-Det er store krav til funksjonssikkerhet og kvalitet i vår bransje, og siden vi har som mål å være en kvalitetsleverandør innen elektrisk oppvarming med tilhørende avansert styring, ofte med internasjonale kunder, er vi nødt til å holde oss oppdatert og vite hva vi holder på med til enhver tid, sier konstruksjonsleder Sigurd Bergkvist.

Avanserte løsninger

Norske Backer AS har mer enn 50 års erfaring med å levere markedsledende oppvarmingsprodukter som kombinert med måle- og styreanordninger gir komplette, intelligente løsninger. Det er ytterst sjelden at det blir levert to identiske varmeelementer fra produksjonsanlegget til Norske Backer AS på SIVA i Kongsvinger, og hvert minste produkt har vært gjennom avdelingen til Bergkvist og kollegene hans.

– Som regel er det kundene våre som kommer til oss med et eller annet varmebehov. Med utgangspunkt i denne problemstillingen er det opp til oss å beregne effekt, størrelse og alle andre parametre. Når kunden har godkjent løsningen, og vi har funnet at prosjektet er teknisk gjennomførbart sender vi fra oss produktets teknisk underlag som da er klart for produksjon, forteller Bergkvist.

Kompletterende kompetanse

De fem ingeniørene i konstruksjonsavdelingen har lang arbeidslivserfaring og relevant praktisk bakgrunn, spesialkompetanse, de fleste har fagbrev, og de samarbeider gjerne tett om de mest krevende prosjektene. Ikke sjelden samarbeides det også på tvers av avdelingene i Norske Backer AS, og både salgsingeniørene og produksjonsavdelingen kan være involvert i utviklingen av et nytt produkt.

Fire av konstruktørene har kontorer i hovedfabrikken, og sveiseingeniøren Frank Sparby har kontor i den hallen hvor Norske Backers mekaniske avdeling holder til. Han har spesialkompetanse innen sveising, men har også ansvaret for den mekaniske delen av produksjonen for de fleste av Norske Backers større industrielle produkter.

– Selv om to produkter kan være tilnærmet 95 prosent identiske, vil det nesten alltid være arbeidskrevende spesialtilpasninger som må gjøres for at produktet skal fungere i henhold til sitt tiltenkte formål, sier Sparby.

Rivende utvikling

Konstruktørfaget har endret seg mye. Tidligere tiders tegnebrett med vinkler og linjaler, tekniske tabeller for mekaniske-, termiske- og strømmingsberegninger, har i dag blitt integrert i avansert dataprogramvare som har effektivisert måten konstruksjonsavdelingen til Norske Backer AS jobber på. I kollegiet er det Espen Urne som er den med mest datakompetanse. Han er opprinnelig både bygnings- og dataingeniør, og har full oversikt over alle systemer og programmer som bedriften bruker, og ser til at disse til stadighet oppdateres og utvikles i henhold til eget og kunders behov. En del av konstruksjons- og beregningsprogrammene er egenutviklet av Norske Backer AS.

Espen Urne forteller at da konstruksjonsavdelingen begynte å ta i bruk avanserte 3D-programmer på begynnelsen av 2000-tallet, åpnet dette for helt nye måter å løse problemer på.

– Vi har egne programmer for styrkeberegning og en rekke andre digitale spesialverktøy som gjør at vi kan løse tekniske utfordringer mye raskere og enklere enn før. I noen tilfeller kan dette faktisk åpne for løsninger som rett og slett ikke var mulige uten dette verktøyet, sier Urne.

Lite hyllevare

Det er veldig lite såkalt hyllevare som tilvirkes på produksjonsanlegget til Norske Backer AS. Det er ytterst sjelden at det er snakk om større serier enn fem enheter for større el. varmeprodukter til industriell bruk. Produksjon av større serier er det søsterselskapet Backer OBR i Polen som tar seg av. Men også disse er utviklet hos konstruksjonsavdelingen på Kongsvinger, og tilnærmet alle endringer av polskproduserte produkter med tilhørende tegninger og dokumentasjon, administreres fra Kongsvinger.
– For mer industrielle og komplekse produkter må det til interne drøftinger og utveksling av teknisk underlag mellom oss og kunde før vi kan gi kunden et tilbud på egnet produkt som dekker hans oppvarmingsbehov på en god måte.

Ex sertifiserte produkter

Ole Kristian Såheim, som er fagskoletekniker med bakgrunn fra mekanisk produksjon, står bak utviklingen og sertifiseringen av den Exd sertifiserte varmekolben som Norske Backer nylig lanserte.

– Forskjellen fra de Exe sertifiserte elektriske varmeproduktene som bedriften har produsert en årrekke, og som er basert på en sikkerhetsfilosofi hvor ingen antennelseskilde tillates, så er denne Exd varmekolben konstruert på en måte så en eventuell eksplosjon skal holdes inne i varmekolbens koblingsboks. På den måten vil den ikke utgjøre noen antennelseskilde for en eventuell omkringliggende eksplosiv gassatmosfære. Dette gir oss muligheten for å tilby solide, billigere og samtidig noe mindre og mer håndterbare produkter, forteller Ole Kristian Såheim.

– I tillegg til produktutvikling og sertifisering, så er det et omfattende arbeid å holde seg oppdatert på de europeiske og internasjonale standardene som ligger til grunn for Ex sertifiserte produkter. Jevnlige revisjoner og produktoppdateringer i samråd med blant andre NEMKO og DNV Presafe er nødvendig for å beholde sertifikatene.

Lokale fagfolk

Ved siden av erfaring og kompetanse har de fem ingeniørene på konstruksjonsavdelingen til Norske Backer AS en ting til felles. De er nemlig alle født og oppvokst i nærområdet, Kongsvinger, Eidskog Solør og Odalen. Maskiningeniør Trond Rismoen, for eksempel, trådte sine barnesko på Kirkenær, drøyt tre mil nordover i Glommadalføret. I likhet med Sigurd Bergkvist begynte Rismoen på verkstedet til Norske Backer AS, før han med noe støtte fra bedriften søkte seg til ingeniørutdanning på Høgskolen i Gjøvik.
Som sin kollega Bergkvist ble han værende hos Norske Backer As etter pliktårene.

– Vi har et fantastisk miljø her på Norske Backer AS, og vi synes det er stas at det stort sett er lokale fagfolk her i virksomheten. Vi har veldig lite gjennomtrekk, og det er sjelden noen slutter før de må gå av med pensjon, sier Rismoen, som også synes at fagområdet og ikke minst kundekontakten både er spennende og utfordrende.