I ukene 28-31 har vi stengt grunnet sommerferieavvikling. Ønsker dere en riktig god sommer!

+47 62 82 88 28 | marked@norskebacker.no |

Ny varmekolbe med exd sertifisering åpner nye markeder

Den nye Exd sertifiserte varmekolben til Norske Backer AS er en elektrisk varmekolbe med 2 tommer rørgjengetilkobling.

Norske Backer AS har nylig lansert en helt ny varmekolbe som med sine ATEX og IECEx sertifiseringer bør være av interesse både internasjonalt og her hjemme. Konstruktør Ole Kristian Såheim tror denne Exd sertifiserte varmekolben kan åpne helt nye markeder for den tradisjonsrike norske bedriften.

– Forskjellen fra bedriftens tidligere Ex e sertifiserte elektriske varmeprodukter, som innebærer en sikkerhetsfilosofi der ingen antennelseskilde tillates, så er denne Ex d varmekolben konstruert i henhold til sikkerhetsfilosofien om at en eventuell eksplosjon skal holdes inne i koblingsboksen, slik at den ikke vil utgjøre noen antennelseskilde for en eventuell omkringliggende potensielt eksplosiv gassatmosfære. Dette gir oss muligheten for å tilby solide, men samtidig noe mindre og mer håndterbare produkter, forteller Ole Kristian Såheim.

Skreddersøm

Norske Backer AS har levert avanserte løsninger til intelligent oppvarming og styring i en årrekke. Norge var tidlig ute med et nasjonalt Ex-direktiv, men produksjonen av Ex sertifiserte produkter hos Norske Backer skjøt for alvor fart da den europeiske ATEX – og etter hvert den internasjonale IECEx standarden, ble lagt til grunn for produktsertifiseringene.

– Vi har konstruert, produsert og levert produkter i henhold til Ex e standarden i en årrekke, for bruk innen offshore, petrokjemisk industri eller annen industri der faren for potensielt eksplosive gassatmosfærer har vært tilstede. Dette har vært snakk om skreddersøm, og vi har faktisk levert Ex sertifiserte oppvarmingsløsninger med en varmeeffekt fra bare noen få hundre watt og helt opp til 35 megawatt. Og vi har levert slike produkter til typiske lavkostland i Østen som India, Singapore, Malaysia, Korea og flere andre. Selv om vi har vist oss konkurransedyktige i et internasjonalt marked, så er Ex e sertifiserte produkter gjerne dyre, og spesielt gir dette seg utslag på mindre oppvarmingsløsninger der det ikke er voldsomt store effektbehov, sier Såheim, og forteller at den nye Ex d sertifiserte varmekolben er en mye mer prisgunstig løsning.

Tilnærmet hyllevare

Den nye Exd sertifiserte varmekolben til Norske Backer AS er en elektrisk varmekolbe med 2 tommer rørgjengetilkobling, og den er beregnet på væskeoppvarming i områder der det foreligger en risiko for at potensielt eksplosive gassatmosfærer kan være til stede. Ifølge konstruktør Såheim vil dette produktet være «tilnærmet hyllevare» etter hvert som produksjonen kommer i gang, og han håper det i tillegg til olje- og gass-næringa, vil åpne en del nye markeder der bedriften ikke har vært til stede tidligere.
– Vi har blant annet hatt henvendelse fra mindre destillerier som har Ex-soner i sine produksjonslokaler, og som ønsker prisgunstige Ex sertifiserte varmekolber. Det har også gradvis bredt om seg en større bevissthet om at det innen landbruket, og spesielt innen husdyrhold, utvikles eksplosiv metangass som vil kunne defineres som Ex-soner og dermed også et krav om Ex sertifisert utstyr. Videre har vi merket oss at den økende elektrifiseringen av kjøretøy og annen infrastruktur har fått et større fokus på utviklingen av knallgasser i både større og mindre anlegg der det lades batterier, og det vil ikke være utenkelig at områder der batterier lades vil måtte defineres som Ex-soner i større grad enn i dag.
– Vi mener at vår Ex d sertifiserte varmekolbe vil være som skapt for sånne anlegg.