+47 62 82 88 28 | marked@norskebacker.no |

Vi har signert grønnvaskingsplakaten!

Nå sitter jeg her på «vestlandskontoret» mitt, mellom stupbratte fjell og Norges lengste og dypeste fjord. Forskning viser at fleksible arbeidsvilkår som hjemmekontor, har en positiv effekt på helse og velferd (Joyce et al., 2010). Dette kan jeg gå god for!

Vi har vert gjennom en tid med pandemi, hvor hjemmekontor og fleksibilitet har blitt den nye normalen. Forskning viser også at økt mulighet for hjemmekontor kan bidra til å gi bedre helse og arbeids-hverdagsbalanse (Neidlinger et. al., 2022). Dette er faktorer som bidrar til at det stadig blir endringer i arbeidslivet, og at vi har høyere forventninger til fleksibilitet med tanke på arbeidshverdag og arbeidsplasser.

 

Endringer i kommunikasjon om bærekraft

I de senere årene har det også blitt endringer i virksomheters kommunikasjon og markedsføring. Vi i Norske Backer er opptatt av vi ikke skal kommunisere noe som ikke er tilfellet hos oss. Vi har derfor signert grønnvaskingsplakaten, fordi vi ønsker å vise at de aktivitetene vi kommuniserer ut, er aktiviteter vi faktisk jobber med internt hos oss og som vi ønsker å iverksette.

«Grønnvasking» er et begrep som brukes når selskaper prøver å gi inntrykk av å være mer miljøvennlige enn de egentlig er. En grønnvasker snakker høyt om bærekraft, uten å bidra med noe som gjør verden bedre. Det er en form for markedsføringstaktikk der bedrifter fremstiller seg som bærekraftige og miljøbevisste, selv om deres faktiske praksis og produkter ikke nødvendigvis er i tråd med dette.

For å bekjempe denne formen for villedende markedsføring har grønnvaskingsplakaten blitt utviklet. Grønnvaskingsplakaten bidrar til å skape klarhet og redusere risikoen for feilinformasjon.

 

bildet viser logo til Grønnvaskingsplakaten

 

Bærekraft og samfunnsansvar kan være to vanskelige områder for bedrifter å navigere i, og hvor det er lett å trå feil. Grønnvaskingsplakaten skal fungere som en veileder og rettesnor for å unngå grønnvasking og bidra positivt til å få fortgang i det grønne skiftet.

Plakaten er inspirert av «vær varsom» plakatene, og er resultatet av et samarbeid mellom Skift, Zero, Fremtiden i våre hender og WWF. Grønnvaskingsplakaten er i tillegg til å være en veileder, også et fellesskap.

Ved å signere grønnvaskingsplakaten, har vi forpliktet oss til å gjøre vårt ytterste for å kommunisere vårt arbeid med bærekraft på en ærlig og troverdig måte ved å følge prinsippene som inngår i plakaten. Den oppfordrer oss som bedrift til å være transparente og klare i vår kommunikasjon, og å ha dokumentasjon og bevis for eventuelle miljøpåstander vi fremsetter.

Les mer om grønnvaskingsplakaten her: https://gronnvasking.no/

 

Hilsen fra Oda

 

Oda Beate Lerheim

Bærekrafts- og markedsansvarlig

+47 418 47 763

oda.lerheim@norskebacker.no

bildet viser en dame med briller

 

Referanse:

Joyce, K., Pabayo, R., Critchley, J. A., & Bambra, C. (2010). Flexible working conditions and their effects on employee health and wellbeing. Cochrane Database of Systematic Reviews2010(2), CD008009–CD008009. https://doi.org/10.1002/14651858.CD008009.pub2

Neidlinger, S. M., Felfe, J., & Schübbe, K. (2022). Should I Stay or Should I Go (to the Office)?-Effects of Working from Home, Autonomy, and Core Self-Evaluations on Leader Health and Work-Life Balance. International Journal of Environmental Research and Public Health20(1), 6. https://doi.org/10.3390/ijerph20010006