+47 62 82 88 28 | marked@norskebacker.no |

Bærekraft i alle ledd: Slik forankrer vi internt

Hei alle sammen,

Som Bærekraftsansvarlig i Norske Backer er jeg opptatt av at alle i bedriften må engasjere seg for at vi skal få ut de beste ideene og løsningene.

Derfor har vi nylig gjennomført kursing for alle våre ansatte om bærekraftig utvikling. Vi delte opp gjengen i fem grupper. Og jeg er glad for at våre ansatte allerede har en god forståelse av temaet. Så kurset ble en arbeidsøkt for og bevisstgjøring rundt bærekraftig utvikling i alle ledd i virksomheten. Kurset ga en grunnleggende kunnskap om bærekraftig utvikling og klimakrisen verden står overfor. Vårt mål var å ikke bare øke bevisstheten i jobbsammenheng, men også i hverdagen og privatlivet til våre ansatte.

 

Vi må handle nå

Etter at de første to av fem kursgruppene var ferdige med kurs, kom det opp en nyhetssak i avisene som var veldig relevant. FNs klimapanel kom med en ny synteserapport, hvorav den forrige synteserapporten førte til Parisavtalen.

Du kan lese hovedfunnene i synteserapporten her!

FNs klimapanel er klare: Vi har det vi trenger for å handle. Tempoet må drastisk opp. Valgene vi gjør dette tiåret, påvirker kloden i tusenvis av år.

 

Slik forankrer vi internt

En annen viktig oppgave for meg er å integrere bærekraft i kjernevirksomheten vår, utvikling og produksjon. For hvordan kan vi redusere klimaavtrykket fra produksjonsprosesser, eller hvordan man kan gjøre produktene mer holdbare? Bare slik kan bærekraft bli en integrert del av virksomhetens verdigrunnlag og strategi.

Derfor har vi nå startet vårt eget Bærekraftsråd. Rådet skal bestå av medlemmer fra hele virksomheten, med en representant fra hver avdeling. På denne måten ønsker vi å forankre og inkludere hele bedriften.

Og jeg kan gladelig fortelle at ideen og inspirasjonen fikk jeg fra Schütz Nordic, som har opprettet et bærekraftsforum med samme funksjon som vårt bærekraftsråd. Det er gøy å se at flere ser verdien i å inkludere alle ansatte i arbeidet med bærekraft.

 

Enkelt å komme med forslag

Vi jobber også for å utvikle en intern digital plattform som vil gi alle ansatte muligheten til å komme med forslag til forbedringspunkter. For innovasjon kan starte med at en person ser et behov for å løse et problem, har en ny idé, eller et ønske om å forbedre eksisterende produkter, tjenester eller prosesser. Derfor må det være lav terskel for å komme med forslag.

Ved å inkludere hele bedriften, integrere bærekraft i kjernevirksomheten og ha en åpen dialog med kunder og leverandører, kan man ta små skritt mot en mer bærekraftig fremtid – skritt som til slutt kan utgjøre en stor forskjell.

Det er grunnen til at jeg står opp om morran 😊

Hilsen Oda

 

Oda Beate Lerheim

Bærekrafts- og markedsansvarlig

+47 418 47 763

oda.lerheim@norskebacker.no

bildet viser en dame med briller