+47 62 82 88 28 | marked@norskebacker.no |

Industrien velger grønne oppvarmingsløsninger

Norske produksjonsbedrifter blir stadig flinkere til å tenke grønn omstilling og bærekraft. Nylig leverte Norske Backer AS et enormt anlegg som skal brukes til å tørke masse hos en større treforedlingsbedrift på Sørlandet. Salgs- og markedsføringssjef Stian Gundersen forteller om stor interesse fra både inn- og utland for de bransjeledende oppvarmingsløsningene til Norske Backer AS.

Store dimensjoner

Det er solide fysiske dimensjoner over anlegget som Norske Backer AS nylig leverte til den aktuelle treforedlingsbedriften. Seks varmluftsbatterier, som hver er 2,86 meter høye, 2,25 meter lange og en meter dype skal i serie kunne varme opp 100.000 kubikkmeter luft fra minus 20 grader til 250 varmegrader.

-Det er ett av de større anleggene vi har levert, sier salgsingeniør Espen Birkely og konstruksjonsansvarlig Sigurd Bergkvist, som har stått for utviklingen og konstruksjonen av anlegget.

Det handler om å beregne hva som skal til for å løse den aktuelle oppgaven. Vi har kompetansen som trengs, så for oss er dette et greit regnestykke.

Hvert varmluftsbatteri består av 420 elektriske varmeelementer, så sett bort fra størrelsen, er det egentlig ikke noe ekstraordinært med prosjektet. Det er produksjonskapasiteten som ofte er utfordringen for hos oss ved slike ordrer. Vi vil nødig at et slikt stort prosjekt skal gå utover leveringstiden til den ordinære produksjonen for alle de andre kundene, sier de to, som i disse dager holder på med beregninger for et tilsvarende stort prosjekt.

Vi bruker et sted mellom 12 og 15 uker fra kontraktinngåelse til ferdigstillelse på et slikt prosjekt.

Enorm klimabesparelse

Ifølge Stian Gundersen er det mange som nå vurderer mulighetene for å gå over fra fossile energikilder til fornybar energi også når det gjelder oppvarming.

-Løsningene våre er mye mer miljøvennlige enn de gamle fossile løsningene, og kan benyttes til prosessvarme, tørking, forvarming og generell oppvarming av både luft og væsker, sier Gundersen, som gjerne kommer på befaring for å se på hvilke muligheter som finnes for å skifte ut forurensende og klimafiendtlig teknologi med moderne og grønne løsninger.

Våre løsninger er ikke bare mye mer klimavennlige. De er også mye mer driftssikre og har vesentlig mindre servicebehov enn de fossile løsningene. Og klimabesparelsen vil være enorm.

 

bildet er sammensatt av flere bilder med elementer