Inspirasjon

Inspirasjon

Med tjenesten Backer Switch, ønsker vi å hjelpe deg med overgangen fra å bruke oppvarmings-løsninger med fossile energikilder til å heller bruke strøm til oppvarmingsløsningene dine.

Her vil vi gi deg et innblikk i tidligere prosjekter vi har gjennomført med Backer Switch, slik at du lettere kan se hvordan prosessen foregår og hvilken effekt endringer har hatt for andre virksomheter.