I ukene 28-31 har vi stengt grunnet sommerferieavvikling. Ønsker dere en riktig god sommer!

+47 62 82 88 28 | marked@norskebacker.no |

Ja til flere kvinner i industrien

Industrien har tradisjonelt vært en mannsdominert bransje, men det har heldigvis begynt å endre seg de siste årene. Oda Beate Lerheim valgte både Kongsvinger og Norske Backer fordi industrien er spennende.

 – Jeg valgte industrien fordi der fikk jeg se en ny vinkel på faget markedsføring hos Norske Backer. Jeg hadde sett for meg å jobbe med turisme eller mer forbrukerorientert næring. Men jeg synes industrien gir en enda mer spennende hverdag, sier Oda Beate Lerheim.

Oda ble ferdig med sin master i 2022, og valgte Kongsvinger og industrien fremfor reiselivsnæringen på Vestlandet. Noe daglig leder Tom Owe Mikalsen er veldig glad for. Med Oda gikk både kvinneandelen opp – og snittalderen ned.


Mangfold er viktig

Forskning viser at det viktig å ha mangfold i en bedrift for å kunne skape et best mulig arbeidsmiljø og fremme innovasjon. Når man har en jevnere fordeling mellom kjønnene vil man få ulike perspektiver og erfaringer som kan bidra til å løse problemer og skape nye ideer, sier daglig leder Tom Owe Mikalsen

Han er glad for at Oda valgte å satse på industrien.

-Vi trenger flere kvinner i industrien for å kunne være med på å påvirke både bransjen og arbeidsmiljøet. Dette vil ikke bare være til fordel for kvinner, men også for menn og for bedriften som helhet, sier Mikalsen


Håper på kvinnelige søkere

Nå håper han at enda flere kvinner vil begynne i selskapet. For nå er det muligheter for den som vil jobbe med utvikling av nye produkter.

– Dette er et område som stadig er i utvikling og som krever dyktige og kreative mennesker, så derfor håper jeg at kvinner også tør å søke, sier Mikalsen.

Mangfold og likestilling gir selskapet:

– 1,8 ganger bedre rigget for omstilling

– 1,7 ganger større sannsynlighet for å bli innovasjonsledende i eget marked

– 70% større sjanse for å vinne nye markedsandeler

– 85% av CEO-ene i organisasjoner som har en mangfolds- og inkluderingsstrategi oppgir at dette har bidratt til bedre resultater

Kilde: Seema.no

Kjønn og antall ansatte i industrien:

Flest menn – men andelen kvinner er på vei opp

I 2022 var det 53.500 kvinner i industrien i Norge. Dette var en oppgang på 2500 kvinner på ett år. Og antall menn var i 2022 170.000. Det var en nedgang på 5000

Kilde: SSB.no