Salgs- og leveringsbetingelser

1. Innledning

Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder fullt ut ved samtlige tilbud, salg og fremtidige leveranser, dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene. Kjøperens eventuelle innkjøpsvilkår vil ikke bli stilltiende vedtatt av Norske Backer AS. 

2. Tilbud og informasjon om produkter og pris

Ethvert tilbud er uforbindtlig, idet avtale sluttes ved ordrebekreftelse fra Norske Backer AS. Alle illustrasjoner, tegninger og oppgaver over priser og tekniske opplysninger i kataloger, brosjyrer og annet reklamemateriell er veiledende. Kjøperen har ansvar og risiko for at de tekniske data og varen i sin helhet passer for hans behov. 

3. Tegninger mv.

Tegninger, tekniske beskrivelser mv. som en part overlater til en annen før eller etter avtalens inngåelse, forblir den opprinnelige eiers eiendom og må ikke uten skriftlig samtykke utleveres til – eller bringes til tredjemanns kunnskap, og må heller ikke benyttes i strid med Norske Backers interesse.

4. Dokumentasjon

Norske Backers standard dokumentasjon er inkludert i prisen, og inneholder følgende dokumenter: 

a) General Arrangement Drawing 

b) Termination Drawings 

c) Heater Data Sheets 

d) Installation, Operation & Maintenance Manual 

e) Declaration of Confirmity 

f) Ex/Atex Certificate 

g) Factory Acceptance Test Report

Dokumentasjon utover dette, faktureres separat. 

5. FAT (Factory Acceptance Test)

FAT som ikke er avtalt på forhånd, faktureres for medgått tid etter gjeldende timepriser

6. Salgsgjenstanden

Siste utgave av angitt standard gjelder i original og uavkortet stand. Er gjenstanden ikke bestilt etter standard eller med angitte kvalitetssifre, leveres gjenstanden uten ansvar for spesielle kvalitetssifre. Eventuelt tilleggsutstyr eller spesiell utrustning og annen tilpasning til kjøpers behov må særskilt spesifiseres av ham, og bekreftes særskilt av Norske Backer AS.

7. Priser og emballasje

Prisene gjelder: FCA, Norske Backer, Jostein Svendheimsveg 8, 2212 Kongsvinger,Incoterms 2010, EKSKLUSIVE emballasje og merverdiavgift. For emballasje som ikke tas i retur, debiteres selvkostpris. Standard paller og karmer kan returneres innen 2 måneder fritt levert vår fabrikk, og krediteres til avtalt pris.

8. Tilleggsfakturering

Etter ordrebekreftelse er mottatt og dokumentasjon er godkjent, er det i utgangspunktet ikke anledning til å gjøre endringer på ordren. Er det allikevel nødvendig, medfører dette et TILLEGG, og faktureres etter følgende satser: 

Endring av ordre før produksjonsstart: 

a) Endring av dokumentasjon (tegninger, koblingsskjemaer og lignende), faktureres gjeldende timepriser for medgått tid. 

b) Materialer som er bestilt fra underleverandør og ikke kan stoppes/returneres, faktureres i sin helhet inkl. frakt. 

Endring av ordre etter produksjonsstart: 

a) Endring av dokumentasjon (tegninger, koblingsskjemaer og lignende), faktureres etter gjeldende timepriser for medgått tid. 

b) Materialer som er bearbeidet, faktureres i sin helhet. 

Materialer som er bestilt fra underleverandør og ikke kan stoppes/returneres, faktureres i sin helhet. 

c) Endring som medfører stopp i produksjonen, tillegg faktureres 3 % per dag av ordrens verdi, med inntil 3 dager. 

Endring av ordre vil medføre forskyving av leveringsdato. 

Endring av ordre vil medføre forskyvning av leveringsdato. 

9. Transport

Transport skjer for kjøpers regning og risiko. Norske Backer tar ikke ansvar for skader som har oppstått under transport. 

10. Fakturering

Fakturaen dateres den dagen varen sendes fra Norske Backer. Utstedelsesdatoen legges til grunn for merverdiavgiftberegningen. 

11. Kvamtum

Kjøper er forpliktet til å akseptere den normalavvikelse som oppstår ved tilvirkning. Over-/underleveranser kan avvike maksimalt 10 % av bestilt kvantum, dersom annet ikke er avtalt mellom kjøper og Norske Backer. 

12. Leveringstid

Den oppgitte leveringstiden er veiledende dersom det ikke uttrykkelig er avtalt fast leveringstid. 

Leveringstidspunkt forskyves dersom: 

a) Eventuelle nødvendige offentlige lisenser ikke foreligger som forutsatt. 

b) Norske Backer ikke har fått de nødvendige tekniske data fra kjøper. 

c) Eventuelle forskuddsbetaling ikke er mottatt.

Leveringstidspunkt er den dag varen er klar for forsendelse fra selger eller den leverandør hvor ordren er plassert. Norske Backer er ikke ansvarlig for overskridelse av veiledende leveringstid. 

13. Retur

Retur av varen skal alltid avtales på forhånd. 

a) Standardmateriell krediteres kjøper netto fakturabeløp minus 25 % 

b) Feilekspedert standardmateriell krediteres eller erstattes med annet materiell. 

c) Feilbestilt spesialmateriell krediteres ikke. 

d) Skaffevarer som ikke kan lagerføres av Norske Backer AS tas ikke i retur uten at dette aksepteres av underleverandør. 

Ved alle returer skal varen være i en slik stand at varen skal kunne selges uten ekstra kostnader. Retur foretas på Norske Backers bekostning, kun dersom det foreligger feil fra vår side, f.eks. feilekspedering, fabrikasjonsfeil eller lignende. 

14. Salgspant

Norske Backer har salgspant i varen inntil salgssummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger er betalt. Jf. Panteloven av 8/2-1980.

15. Betalingsbetingelser

Norske Backer har salgspant i varen inntil salgssummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger er betalt. Jf. Panteloven av 8/2-1980.

16. Reklamasjon

Norske Backer tilbyr en rekke logistikkløsninger og har en fleksibel og kundeorientert innstilling, som gjør at vi kan leve opp til våre kunders krav og behov. Når det gjelder kontrakter og avtaler, henviser vi til og følger Incoterms 2010. Vi kan også tilby kundetilpassede løsninger for pakking og levering, for å gjøre det enklere for våre kunder og påvirke miljøet så lite som mulig. Vi kan til og med tilby lagerlokaler ved behov.

Vi tar din suksess på alvor!

17. Force majeure

Kjøper kan ikke heve kjøpet, kreve prisavslag eller erstatning hvor forsinkelsen skyldes forhold utenfor Norske Backers mulighet for avvergelse.

18. Garanti

Norske Backer generelle garanti er 12 måneder fra leveringsdato, og gjelder for materiell og produksjonstekniske feil.

19. Voldgift

Oppstår det tvist mellom partene, avgjøres denne med voldgift etter norsk prosessuell og materiell rett ved Norske Backers verneting.

Trude

Navn + alder + hvor du kommer fra:

 • Trude
 • 50 år
 • Kommer fra Lørenskog, flyttet til Odalen 1980.
 

Hvor lenge har du jobbet i Norske Backer:

 • Har vært her i 3 år 17. februar.
 

Hvilken stilling har du, og hva gjør du på jobb:

 • Den er egentlig ganske lang – sentralborddame, regnskapsmedarbeider og kontormedarbeider
 • Fakturaer inn og ut er hovedsaken, bestillinger til administrativt, selskapsdame for dem som tar fem minutter pause, ellers er jeg som poteta – kan brukes til alt.

Hva liker du med jobben – trives du?

 • Ja, stortrives.
 

Hvordan fant og fikk du jobb her?

 • Gjennom Aktiv Bemanning. Var her først i 6 måneder gjennom dem fra 17. februar, og fikk deretter fast jobb fra 17. august.
 

Hvilken utdanning/bakgrunn har du:

 • Jeg har ett år på handelskolen, og kom ikke inn på andre året. Jobbet derfor i teknisk etat i et år, og kom deretter inn på andre året på handelskolen. MEN, så ble jeg gravid med tvilling, så jeg slutta på skolen. Siden har det bare vært sånn ymse arbeid før jeg kom hit.
 

Hva gjør du på fritiden? Har du noen hobbyer?

 • Jeg har Teddy, og han er hobbyen min. Ellers spinner jeg fordi jeg har meldt meg på Birken, «så det går i sikling». Også strikker jeg jo da og spiller Candy Crush.
 

En gøy og helt tilfeldig ting?

 • Hvor mange land du har besøkt?
  • Fem land
 • Hva er favorittfrukten? Favorittretten?
  • Jordbær. Lapskaus.
 • Synger du i dusjen? I bilen?
  • Ikke nå når jeg dusjer i fellesdusj, det går ikke. Men jeg synger i dusjen. Ellers synger jeg egentlig ganske mye, overalt egentlig.
 • Hva hører du på i bilen? Musikk, podcast, radio, ingenting?
  • Radio eller Spotify.

Stian

Navn + alder + hvor du kommer fra:

– Stian
– 47 år
– Kongsvinger


Hvor lenge har du jobbet i Norske Backer?

– Siden 2016 – litt over 6 år


Hvilken stilling har du, og hva gjør du på jobb?

– Salg og markedssjef

– Ansvar for salgsavdeling og salgsbudsjett.

– Har kundeansvar for de større kundeavtalene.

– Har og ansvar for markedsaktiviteter og strategier

– Sitter i ledergruppen til Norske Backer.


Hva liker du med jobben – trives du?

– Alle de spennende utfordringene som vi har rent teknisk – alltid nye skreddersydde
produkter og tankevirksomhet for å løse de unike kundenes oppvarmingsbehov.

– Stor endring i samfunnet, med fokus på digitalisering og bærekraft, noe som gjør at
man på både salgs- og markedsavdelinga må henge med på dette.

– Oppriktig interessert i å lære nye ting, noe denne jobben gir både mulighet til og krav om.

– Et godt arbeidsmiljø med gode, dyktige medarbeidere, sånn at det er kjekt å være på jobb.

– Trives du – Ja, trives veldig godt.


Hvordan fant og fikk du jobb her?

– Søkte på en selgerjobb i 2014 og var på intervju, men stillingen ble droppet grunnet
situasjonen i markedet da. I 2016 ble jeg oppringt av daværende daglig leder når jeg
sto å fiska laks i Orkla, fordi han husket meg fra 2014 og lurte på om jeg fortsatt var
interessert i jobben. Jeg kom inn igjen for å ta en prat, og fikk jobb.

– Kom inn i august 2016 som selger, og ble salgssjef litt over ett år senere.


Hvilken utdanning/bakgrunn har du:

– Gikk salg og markedsføring på videregående skole. Etter det har jeg kun jobbet med
salg. Begynte først i Ringnes, deretter gikk over til Coca Cola, så inn i Amedia, videre
til Adecco Salg hvor blant annet Norske Backer var en kunde.
Videre var jeg i Ramirent før jeg begynte her hos Norske Backer.


Hva gjør du på fritiden? Har du noen hobbyer?

– Siste året har jeg kjøpt meg ett oppussingsprosjekt, så har ikke hatt tid til noen andre hobbyer. Ellers er fluefiske hobby nummer en, jeg er glad i å være ute i naturen og sove i telt. Ellers er det litt jakt, også liker jeg å drive på i garasjen med blant annet skruing og snekring.


En gøy og helt tilfeldig ting?

Hvor mange land har du besøkt?
–  12 land.

Hva er favorittfrukten din? Favorittretten?
– Vannmelon. Svineknoke med sursøt saus.

Synger du i dusjen? I bilen?
– Ja og ja

Hva hører du på i bilen? Musikk, podcast, radio, ingenting?
– I hovedsak på radio.

Bengt

Navn + alder + hvor du kommer fra:

– Bengt
– Fortsatt 65 år
– Charlottenberg, Sverige – flyttet hit i 1980

Hvor lenge har du jobbet i Norske Backer?

– Siden 2008

Hvilken stilling har du, og hva gjør du på jobb?

– Kvalitetsleder.

– Jeg driver med teknisk dokumentasjon og jeg er industrivernleder.

– Jeg er ansvarlig for kvalitetssystemet og miljøsystemet, gjennom blant annet sertifiseringer. Jeg er ofte involvert i andre sertifiseringer, selv om ikke dette er mitt hovedansvar.

– Driver også litt med teknisk tegning.

– Jeg skriver en del instrukser, samt sammenstilling av dokumentasjonspakker i prosjektleveranser.

Hva liker du med jobben – trives du?

– Jeg liker at det er veldig uforutsigbare arbeidsdager – det dukker alltid opp nye utfordringer som må løses. Man får brukt hodet og den erfaringen man har, og man settes på prøve ganske ofte. Det passer bra for meg, fordi jeg er nysgjerrig av natur og liker utfordringer. I tillegg finnes det alltid noe å lære.

– Ja, jeg trives, og jeg kommer nok ikke til å slippe jobben med det første, selv om jeg nærmer meg pensjonsalder. Jeg synes det er kjempefint miljø her, men det finnes selvsagt noen dager hvor det er litt tyngre, men det dominerer hverdagen ikke noe særlig.

Hvordan fant og fikk du jobb her?

– Jeg jobbet i Oslo hvor jeg også arbeidet som kvalitetsleder, og pendlet mellom Oslo og Kongsvinger. Tilfeldigvis traff jeg den tidligere kvalitetslederen som jobbet i Norske Backer på bussen, som jeg allerede kjente gjennom bordtennisen. Han nevnte at han kom til å gå av med pensjon innen en viss tid, og da skjønte jeg at det fantes en åpning. Jeg sendte inn søknad før jobben ble utlyst, og fikk napp på den.

Hvilken utdanning/bakgrunn har du:

– I Sverige heter utdanningen min Gymnasium Ingeniør, og det er en fireårig teknisk utdanning.

– Har jobbet for ESSNOR Storkjøkken i over 20 år i samme lokale som Norske Backer nå holder til i. Jeg har også jobbet for Cargoscan.

Hva gjør du på fritiden? Har du noen hobbyer?

– Jeg spiller bordtennis for BTK Kobra. Jeg driver litt som trubadur hvor jeg spiller gitar og synger sammen med min samboer. Jeg har akkurat tatt opp en gammel hobby som radioamatør. Jeg driver også og maler noen bilder iblant, og har også skrevet noen historier. Kom blant annet på 1. og 2. plass i en lokal skrivekonkurranse på norsk. Jeg spiller også bass.


En gøy og helt tilfeldig ting?

Hvor mange land har du besøkt?
–  16-17 land.

Hva er favorittfrukten din? Favorittretten?
– Banan. Julemiddag med ribbe og pølse og full pakke på vinter, og om sommeren er det grilla nakkekoteletter med tilbehør.

Synger du i dusjen? I bilen?
– Synger litt i dusjen. Ja, synger vertfall i bilen.

Hva hører du på i bilen? Musikk, podcast, radio, ingenting?
– Helst Radio Vinyl på radio, men alt etter humør.