Luftoppvarming

Luftoppvarming

Norske Backer kan innen et bredt bruksområde beregne, konstruere og produsere elektriske oppvarmingsløsninger for luft.
Har du behov for luft eller gassoppvarming til ventilasjon eller industrielle prosesser innen f eks offshore, shipping eller landbruk, så kan våre varmeelementer tilpasses og bygges inn i en mengde applikasjoner.
Vi kan bistå med beregning, konstruksjon, produksjon og testing av alt fra høytemperatur luftoppvarming i trykksatte gjennomstrømningsanlegg – til enklere elektriske varmluftsbatterier i ventilasjonsanlegg.
Elektriske oppvarmingsløsninger er enklere å vedlikeholde og drifte, enn oppvarmingsløsninger med fossile energikilder eller anlegg med sirkulerende varmemedie.
Vi kan produsere Ex sertifiserte varmluftsbatterier opp til 2MW og 1250V.