Væskeoppvarming

Væskeoppvarming

Norske Backer kan innen et bredt bruksområde beregne, konstruere og produsere elektriske oppvarmingsløsninger for væsker.
Har du et oppvarmingsbehov for væsker i industrielle prosesser innen f. eks. offshore, shipping, landbruk eller næringsmiddelindustri, så kan våre varmeelementer tilpasses og bygges inn i en mengde applikasjoner.

Vi kan bistå med beregning, konstruksjon, produksjon og testing av alt fra flensmonterte varmekolber for kjemiske væsker i trykksatte gjennomstrømningsanlegg, varmevekslere og tanker, til enklere vannvarmere.
Elektriske oppvarmingsløsninger er enklere å vedlikeholde og drifte, enn oppvarmingsløsninger med fossile energikilder eller anlegg med sirkulerende varmemedie.
Vi kan produsere Ex sertifiserte varmekolber opp til 2MW og 1250V.